dla myslacych inaczej…;)

> > > > SZTUCZKA NR 1
> > > >
> > > > Przewijaj ekran jednym, w miarę szybkim tempem. Odpowiadaj głośno
> > > > (jeśli to możliwe) na pytanie. Pamiętaj!!! Nie wolno Ci się
> zatrzymywać.
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > Jakiego koloru jest sufit?
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > Jakiego koloru są zęby?
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > Jakiego koloru jest śnieg?
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > Jakiego koloru jest papier do drukarki?
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > Jakiego koloru jest dom prezydencki w Waszyngtonie?
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > Jakiego koloru jest Sejm w Polsce?
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > Teraz zatrzymaj = się i w myślach powtarzaj przez około 15 sekund
> biel,
> > > > biel…….
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > Jakiego koloru jest suknia ślubna?
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > Co pije = krowa?
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > A nie wydaje Ci = się że krowa pije wodę a nie mleko?:)
> > > >
> > > > SZTUCZKA NR 2
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > Policz wszystkie litery F w poniższym tekscie:
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > FINISHED FILES ARE THE RE-
> > > > SULT OF YEARS OF SCIENTIF-
> > > > IC STUDY COMBINED WITH THE
> > > > EXPERIENCE OF YEARS
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > Po podliczeniu zjedź niżej
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > Jaki = wynik?
> > > >
> > > > Powinno być = 6:)
> > > >
> > > > Mózg nie = zauważa słowa OF:)
> > > >
> > > > Bardzodobrzy = widzą 6
> > > >
> > > > Dobrzy = 4
> > > >
> > > > a Przeciętni = 3
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > SZTUCZKA NR 3
> > > >
> > > > Wszystko robimy w myślach, bo nie będzie efektu zaskoczenia.
> > > >
> > > > No i nie pomyl = sie w liczeniu!!!
> > > >
> > > > Wybierz sobie = cyfre od 1 do 9.
> > > >
> > > > Pomnóż ją = przez 9.
> > > >
> > > > Jeżeli wyjdzie = Ci liczba dwucyfrowa dodaj do siebie te cyfry.
> > > >
> > > > Odejmij od otrzymanej liczby 5.
> > > >
> > > > Każdej cyfrze przyporzadkowana jest litera:
> > > > 1-A, 2-B, 3-C, 4-D, 5-E, itd.
> > > >
> > > > Masz już = swoją literkę?
> > > >
> > > > Teraz bez = większego namysłu wybierz państwo na tą literę.
> > > >
> > > > Na trzecią = literę państwa wybierz kolor.
> > > >
> > > > Na druga literę koloru wybierz kwiat.
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > Pomyśl teraz = nad swoim wynikiem i pamiętaj!!!!…..
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >….. że w = Danii nie ma niebieskich Irysow!!!!!!!!
> > > >
> > > > SZTUCZKA NR 4
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > Masz za zadanie dodawać do siebie liczby wyświetlone poniżej. Ekran
> > > > przeuswaj jednym stałym tempem (nie za wolno). Nie można się
> > > > zatrzymywać. Kiedy będzie napisane Podaj wynik! szybko powiedz jaki
> > > > jest wynik Twoich obliczeń. Nie możesz się zbyt długo zastanawiać.
> > > >
> > > > START…
> > > >
> > > > 1000
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > 40
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > 1000
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > 30
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > 1000
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > 20
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > 1000
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > 10
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > Podaj wynik!
> > > > Jak to zrobisz przesuń stronę =
> > > > niżej.
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > Wyszło Ci 5000? ZŁY WYNIK!!! Powinno wyjść 4100! Sprawdź sam! Zrób
> test
> > > > jeszcze raz, a jeśli znowu Ci wyjdzie 5000, to użyj kalkulatora!
> > > >
> > > > SZTUCZKA NR 5
> > > >
> > > > Musisz tylko kolejno odpowiadać na pytania tak szybko, jak potrafisz
i
> > > > nie czytać następnych pytań dopóki nie odpowiesz na poprzednie. Nie
> > > > zapisuj odpowiedzi na kartce – wykonuj je w myśli.
> > > >
> > > > Ile to jest? =
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > 15+6
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > 3+56
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > 89+2
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > 12+53
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > 75+26
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > 25+52
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > 63+32
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > 123+5
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > A teraz szybko pomyśl o jakimś narzędziu i o jakimś kolorze!!!
> > > >
> > > > Zjedź kursorem jeszcze niżej….
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > Właśnie pomyslałe(a)ś o czerwonym młotku, prawda?
> > > >
> > > > Jeśli było inaczej, to należysz do tych 2% ludzi, którzy “myślą
> > > > inaczej”, albo nawet nienormalnie. 98% ludzi podczas tego ćwiczenia
> > > > przychodzi na myśl czerwony młotek.
> > > >
> > > > SZTUCZKA NR 6
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > Wykonuj = instrukcje poniżej:
> > > >
> > > > UWAGA: nie przewijaj ekranu w dół za szybko.
> > > >
> > > > Rób to powoli i wykonuj polecenia w myśli, jak najszybciej możesz.
> > > >
> > > > Jesli Ci to = pomaga, możesz mówić cicho lub na głos.
> > > >
> > > > Nie przechodź = do kolejnego polecenia zanim nie wykonasz
poprzedniego
> > > > i postaraj się, żeby w trakcie eksperymentu nikt cię nie rozproszył,
> bo
> > > > stracisz zabawę. Przewijaj ekran śmiało, najlepiej klawiszem
kursora,
> > > > odstępy miedzy poleceniami są wystarczająco duże. =
> > > >
> > > > START!!! =
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > Ile = jest:
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > 2+2?
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > 4+4?
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > 8+8?
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > 16+16? =
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > A teraz szybko pomyśl jakąś liczbę pomiędzy 12 a 5.
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > Masz?
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > To przewijaj dalej…
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > Wybrałeś 7, prawda?
> > > >
> > > > Czy to nie = dziwne?
> > > >
> > > > Jeśli było inaczej, to należysz do tych 2% ludzi, którzy “myślą
> > > > inaczej”, albo nawet nienormalnie. 98% ludzi podczas tego ćwiczenia
> > > > przychodzi na myśl liczba 7.
> > > >
> > > > SZTUCZKA NR 7
> > > >
> > > > Wykonuj polecenia po jednym, jak najszybciej potrafisz.
> > > >
> > > > działaj jak najszybciej potrafisz, ale nie przewijaj dalej, dopóki
nie
> > > > wykonasz danego polecenia.
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > Ile = jest:
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > 1+5
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > 2+4
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > 3+3
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > 4+2
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > 5+1
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > A teraz powtarzaj = w myśli cyfrę 6 jak najszybciej się da przez
> jakies
> > > > 15 sekund. =
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > Potem przewijaj dalej.
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > A teraz szybko pomyśl o jakimś warzywie.
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > I przewijaj = dalej.
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > Jeszcze = dalej…
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > I co, to była MARCHEWKA, prawda?
> > > >
> > > > Jeśli nie, to należysz do tych 2% ludzi na świecie, których umysły

> > > > na tyle plastyczne, że stać ich na wymyślenie czegoś oryginalnego.
98%
> > > > populacji średniaków myśli w tym ćwiczeniu o marchewce.
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > >
> > >

24 odpowiedzi na pytanie: dla myslacych inaczej…;)

daga25 Dodane ponad rok temu,

Re: dla myslacych inaczej…;)

No to ja jestem niezły debil hihi
Na krowe i irysy sie zalapalam, ale pomyslalam o salacie (nie marchewce), o czarnym mlotku (to chyba bedzie pol na pol????) i o liczbie 9 (a nie 7)…. A ten rachunek 5000 to do tej pory mnie zadziwia, bo kalkulator powiedzial 4100!!! A liter F widzialam 3….
Buuuu,… a myslalam, ze jestem inteligentna…. Moj mozg jakos dziwnie dziala…

Daga i Zuzanka 10 m-cy

Dodane ponad rok temu,

Re: dla myslacych inaczej…;)

witam,
to bylo zabawne,
ale u mnie tylko trafilo z ta dania (bardzo sie smialam )faktycznie poczulam sie ograniczona,ale chociaz reszta mnie podbudowala,bo moje odp.byly albo prawidlowe albo inne( rzeczywiscie nie lubie byc przecietna i jednak dla mnie byc w 2%to zdecydowanie lepiej niz w 98,chociaz mogloby byc jeszcze mniej)zartuje przeciez wiem, ze tak jest hihi:)
Pozdrawiam

Dodane ponad rok temu,

Re: dla myslacych inaczej…;)

Daga nie martw sie:)u mnie podobnie… Ale ja pomyslalam o wiertarce…..i liczbie 5:)

Nelly i Hubert ROCZEK!!!!!!!!

kokunia Dodane ponad rok temu,

Re: dla myslacych inaczej…;)

Chyba nie jest ze mną jeszcze tak zle, w liczeniu wyszło mi 4100, a jeśli chodzi o warzywo to pomyślałam nie o marchewce, a o kapuście!!!!!!!!

dorota27 Dodane ponad rok temu,

Re: dla myslacych inaczej…;)

ja pomyslalam o ogorku../heh glodnemu chleb na mysli/..i o bialym dlugopisie../?/.
.w liczeniu wyszlo mi 4100.. Ale pierwsza mysl..byla 5000
a z mlekiem znowu sie nabralam.. A tyle razy to juz slyszalam…
no i te niebieskie irysy…w danii…hm

zoe28 Dodane ponad rok temu,

Re: dla myslacych inaczej…;)

super zabawa!!!!!!!
a co do wynikow to sie nie przyznam

pozdrawiam cieplo!

laura1 Dodane ponad rok temu,

Re: dla myslacych inaczej…;)

mlotek byl czarny, wynik 5000, liczba 8 nie 7 a pomyslalam o kalafiorze najgorsze ze widzialam tylko 2 litery F az wstyd sie przyznac.

mamysz Dodane ponad rok temu,

Re: dla myslacych inaczej…;)

o kurcze jestem nienormalna…

ewka i Weronika 06.10.02

Dodane ponad rok temu,

Re: dla myslacych inaczej…;)

sztuczka 1 – wyszlo mi mleko
sztuczka 2 – 6 F
sztuczka 3 – Dania niebieski Irys
sztuczka 4 – 5000
sztuczka 5 – czarne kombinerki
sztuczka 6 – 7
sztuczka 7 – marchewka
suuuuuuuper zabawa!!!

Doncik i Dagusia 25.10.2003

aga30 Dodane ponad rok temu,

Re: dla myslacych inaczej…;)

U mnie naszczęście nie było tak żle, ale zastanawiałam się nad 3 tez Dania i Irys ale inaczej nie wyjdzie z każdej kombinacji tych cyfr wychodzi 4 a znam tylko jedno państwo na D i jeden kwiat na I nieżle pomyślane

Aga i Dawidek aniołek (10.12.2003)

ani-ani Dodane ponad rok temu,

Re: dla myslacych inaczej…;)

ha, ha, ha 🙂

Jestem przeciętniarą myślącą inaczej bo:
policzyłam tylko 3 F

a pomyślałam o niebieskim (a nie czerwonym) ale młotku 🙂
wybrałam cyfrę 8 a nie 7
pomyślałam o pietruszce (nie mam pojęcia czemu!!!!!).

A poza tym doliczyłam się 4100
a o krowie pomyślałam białe – w ogóle nie mleko. Coś nie tak 🙂

za to Dani ai Niebieskie Irysy są bezbłędne

REWELACJA

Ania i półtoraroczna Izunia

kamelia Dodane ponad rok temu,

Re: dla myslacych inaczej…;)

1 – mleko…
2 – 4 x F
3 – habrowe habry w Czechach, hihi
4 – 5000
5 – czerwony młotek
6 – marchewka

Jestem “normalna”.

duska Dodane ponad rok temu,

Re: dla myslacych inaczej…;)

Ojej
pocieszają mnie astry, i siekiera (skąd u mnie takie skojarzenia???) i burak.
Reszta – przeciętnie….

ykke Dodane ponad rok temu,

Re: dla myslacych inaczej…;)

Hej, kochane-a ja się raczej czuję wyjątkowo z tym moim innym mysleniem!!!. Z mlekiem stare jak świat i ja oczywiście wpadłam! Z Danią też słyszałam (tu zaliczam się do tej większości, ale inaczej nie może wyjść-tylko niebieskie irysy), warzywo-pomidor, cyfra 4, młotek….bordowy, hi, hi…A z tym liczeniem to nie kapuję, ale nie sprawdzałam na kalkulatorku! Ogólnie odjazdowa zabawa!!!!!!


Izka i Iga 31.08.2003

lea Dodane ponad rok temu,

Re: dla myslacych inaczej…;)

Hihi, no własnie irysy musza być… F widziałam 6 i poczułam się dzielnie, 4100 policzyłam też dobrze, nie rozumiem tej sztuczki, tzn. nie wiem, czy aż tyle osób się tu pomyli, by była to “sztuczka”.
Warzywo – cebula… narzędzie – żółte, i bynajmniej nie młotek… ale cyfra to 7, choć od razu poczułam, że tak miało być i wyłapałam regułe… niestety po czasie hihi uffff jednak jest jakaś nadzieja na należenie do społeczeństwa 😉

heksa Dodane ponad rok temu,

Re: dla myslacych inaczej…;)

Swietne!!!

Krowa pila mleko

F-ow naliczylam 5

“Niebieskie irysy w Danii” mnie powalily

Z matmy jestem dobra, 4100 wyszedl mi za pierwszym razem! he, he

W sztuczce 7 pomyslalam o mlotku ale czarnym

I osemce a nie siodemce w sztuczce 7.

W 9-tej pomyslalam o kapuscie a nie marchewce, chociaz ta przyszla mi na mysl jako druga, czyli taka znowu pospolita to nie jestem.

Swietne sztuczki! Dzieki!

Luiza i Sophie (11.06.03)

ykke Dodane ponad rok temu,

Ale wstyd!!!!!

Chyba z forum zniknę…4100 wychodzi jak byk!!! W nocy na to wpadłam, bo jak durna liczyłam i zasnąć nie mogłam! Ale wstyd…


Izka i Iga 31.08.2003

raz-dwa Dodane ponad rok temu,

Re: dla myslacych inaczej…;)

Hmmm, a mi nie wyszla Dania!!!!
Morelowa orchidea na Dominikanie.

Poza tym mleko dla krowy; 6 razy F; 4100; cyfra 7; salata; czerwone ale kombinerki.

Dodane ponad rok temu,

Re: dla myslacych inaczej…;)

ha, ja tez o kapuscie czyli przecietnie nieprzecietne….

Gaba i Marysia 1,5 roku! + Fasola!

gosiek Dodane ponad rok temu,

myśląca inaczej :-))))

w większości tak mi właśnie wyszło- 2 % populacji i ja wśród nich- hehehee !
czarna wiertarka, kapusta zamiast marchewki, hihi

Znasz odpowiedź na pytanie: dla myslacych inaczej…;)

Dodaj komentarz

Noworodek, niemowlę
do aanna
widze ze jestes na forum, moze dasz numer tel to zadzwonie do ciebie. moj numer 661-23-31 pozdrawiam Beata i Filip 19,07,2003 [img]/upload/40/35/_216593_s.jpg[/img]
Czytaj dalej
Noworodek, niemowlę
Dermatolog czy alergolog?
poraźcie gdzie się udac z wysypką tylko na buzi u 8 m-cznego cudnego chłopaka, który by byc jeszcze bardziej cudny musi zmierzyć się z paskudztwem które pokrywa jego policzki do dermatologa
Czytaj dalej