dla myslacych inaczej…;)

> > > > SZTUCZKA NR 1
> > > >
> > > > Przewijaj ekran jednym, w miarę szybkim tempem. Odpowiadaj głośno
> > > > (jeśli to możliwe) na pytanie. Pamiętaj!!! Nie wolno Ci się
> zatrzymywać.
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > Jakiego koloru jest sufit?
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > Jakiego koloru są zęby?
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > Jakiego koloru jest śnieg?
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > Jakiego koloru jest papier do drukarki?
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > Jakiego koloru jest dom prezydencki w Waszyngtonie?
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > Jakiego koloru jest Sejm w Polsce?
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > Teraz zatrzymaj = się i w myślach powtarzaj przez około 15 sekund
> biel,
> > > > biel…….
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > Jakiego koloru jest suknia ślubna?
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > Co pije = krowa?
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > A nie wydaje Ci = się że krowa pije wodę a nie mleko?:)
> > > >
> > > > SZTUCZKA NR 2
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > Policz wszystkie litery F w poniższym tekscie:
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > FINISHED FILES ARE THE RE-
> > > > SULT OF YEARS OF SCIENTIF-
> > > > IC STUDY COMBINED WITH THE
> > > > EXPERIENCE OF YEARS
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > Po podliczeniu zjedź niżej
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > Jaki = wynik?
> > > >
> > > > Powinno być = 6:)
> > > >
> > > > Mózg nie = zauważa słowa OF:)
> > > >
> > > > Bardzodobrzy = widzą 6
> > > >
> > > > Dobrzy = 4
> > > >
> > > > a Przeciętni = 3
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > SZTUCZKA NR 3
> > > >
> > > > Wszystko robimy w myślach, bo nie będzie efektu zaskoczenia.
> > > >
> > > > No i nie pomyl = sie w liczeniu!!!
> > > >
> > > > Wybierz sobie = cyfre od 1 do 9.
> > > >
> > > > Pomnóż ją = przez 9.
> > > >
> > > > Jeżeli wyjdzie = Ci liczba dwucyfrowa dodaj do siebie te cyfry.
> > > >
> > > > Odejmij od otrzymanej liczby 5.
> > > >
> > > > Każdej cyfrze przyporzadkowana jest litera:
> > > > 1-A, 2-B, 3-C, 4-D, 5-E, itd.
> > > >
> > > > Masz już = swoją literkę?
> > > >
> > > > Teraz bez = większego namysłu wybierz państwo na tą literę.
> > > >
> > > > Na trzecią = literę państwa wybierz kolor.
> > > >
> > > > Na druga literę koloru wybierz kwiat.
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > Pomyśl teraz = nad swoim wynikiem i pamiętaj!!!!…..
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >….. że w = Danii nie ma niebieskich Irysow!!!!!!!!
> > > >
> > > > SZTUCZKA NR 4
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > Masz za zadanie dodawać do siebie liczby wyświetlone poniżej. Ekran
> > > > przeuswaj jednym stałym tempem (nie za wolno). Nie można się
> > > > zatrzymywać. Kiedy będzie napisane Podaj wynik! szybko powiedz jaki
> > > > jest wynik Twoich obliczeń. Nie możesz się zbyt długo zastanawiać.
> > > >
> > > > START…
> > > >
> > > > 1000
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > 40
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > 1000
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > 30
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > 1000
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > 20
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > 1000
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > 10
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > Podaj wynik!
> > > > Jak to zrobisz przesuń stronę =
> > > > niżej.
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > Wyszło Ci 5000? ZŁY WYNIK!!! Powinno wyjść 4100! Sprawdź sam! Zrób
> test
> > > > jeszcze raz, a jeśli znowu Ci wyjdzie 5000, to użyj kalkulatora!
> > > >
> > > > SZTUCZKA NR 5
> > > >
> > > > Musisz tylko kolejno odpowiadać na pytania tak szybko, jak potrafisz
i
> > > > nie czytać następnych pytań dopóki nie odpowiesz na poprzednie. Nie
> > > > zapisuj odpowiedzi na kartce – wykonuj je w myśli.
> > > >
> > > > Ile to jest? =
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > 15+6
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > 3+56
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > 89+2
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > 12+53
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > 75+26
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > 25+52
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > 63+32
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > 123+5
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > A teraz szybko pomyśl o jakimś narzędziu i o jakimś kolorze!!!
> > > >
> > > > Zjedź kursorem jeszcze niżej….
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > Właśnie pomyslałe(a)ś o czerwonym młotku, prawda?
> > > >
> > > > Jeśli było inaczej, to należysz do tych 2% ludzi, którzy “myślą
> > > > inaczej”, albo nawet nienormalnie. 98% ludzi podczas tego ćwiczenia
> > > > przychodzi na myśl czerwony młotek.
> > > >
> > > > SZTUCZKA NR 6
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > Wykonuj = instrukcje poniżej:
> > > >
> > > > UWAGA: nie przewijaj ekranu w dół za szybko.
> > > >
> > > > Rób to powoli i wykonuj polecenia w myśli, jak najszybciej możesz.
> > > >
> > > > Jesli Ci to = pomaga, możesz mówić cicho lub na głos.
> > > >
> > > > Nie przechodź = do kolejnego polecenia zanim nie wykonasz
poprzedniego
> > > > i postaraj się, żeby w trakcie eksperymentu nikt cię nie rozproszył,
> bo
> > > > stracisz zabawę. Przewijaj ekran śmiało, najlepiej klawiszem
kursora,
> > > > odstępy miedzy poleceniami są wystarczająco duże. =
> > > >
> > > > START!!! =
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > Ile = jest:
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > 2+2?
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > 4+4?
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > 8+8?
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > 16+16? =
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > A teraz szybko pomyśl jakąś liczbę pomiędzy 12 a 5.
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > Masz?
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > To przewijaj dalej…
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > Wybrałeś 7, prawda?
> > > >
> > > > Czy to nie = dziwne?
> > > >
> > > > Jeśli było inaczej, to należysz do tych 2% ludzi, którzy “myślą
> > > > inaczej”, albo nawet nienormalnie. 98% ludzi podczas tego ćwiczenia
> > > > przychodzi na myśl liczba 7.
> > > >
> > > > SZTUCZKA NR 7
> > > >
> > > > Wykonuj polecenia po jednym, jak najszybciej potrafisz.
> > > >
> > > > działaj jak najszybciej potrafisz, ale nie przewijaj dalej, dopóki
nie
> > > > wykonasz danego polecenia.
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > Ile = jest:
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > 1+5
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > 2+4
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > 3+3
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > 4+2
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > 5+1
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > A teraz powtarzaj = w myśli cyfrę 6 jak najszybciej się da przez
> jakies
> > > > 15 sekund. =
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > Potem przewijaj dalej.
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > A teraz szybko pomyśl o jakimś warzywie.
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > I przewijaj = dalej.
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > Jeszcze = dalej…
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > I co, to była MARCHEWKA, prawda?
> > > >
> > > > Jeśli nie, to należysz do tych 2% ludzi na świecie, których umysły

> > > > na tyle plastyczne, że stać ich na wymyślenie czegoś oryginalnego.
98%
> > > > populacji średniaków myśli w tym ćwiczeniu o marchewce.
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > >
> > >

24 odpowiedzi na pytanie: dla myslacych inaczej…;)

 1. Re: dla myslacych inaczej…;)

  No to ja jestem niezły debil hihi
  Na krowe i irysy sie zalapalam, ale pomyslalam o salacie (nie marchewce), o czarnym mlotku (to chyba bedzie pol na pol????) i o liczbie 9 (a nie 7)…. A ten rachunek 5000 to do tej pory mnie zadziwia, bo kalkulator powiedzial 4100!!! A liter F widzialam 3….
  Buuuu,… a myslalam, ze jestem inteligentna…. Moj mozg jakos dziwnie dziala…

  Daga i Zuzanka 10 m-cy

  • Re: dla myslacych inaczej…;)

   witam,
   to bylo zabawne,
   ale u mnie tylko trafilo z ta dania (bardzo sie smialam )faktycznie poczulam sie ograniczona,ale chociaz reszta mnie podbudowala,bo moje odp.byly albo prawidlowe albo inne( rzeczywiscie nie lubie byc przecietna i jednak dla mnie byc w 2%to zdecydowanie lepiej niz w 98,chociaz mogloby byc jeszcze mniej)zartuje przeciez wiem, ze tak jest hihi:)
   Pozdrawiam

   • Re: dla myslacych inaczej…;)

    Daga nie martw sie:)u mnie podobnie… Ale ja pomyslalam o wiertarce…..i liczbie 5:)

    Nelly i Hubert ROCZEK!!!!!!!!

    • Re: dla myslacych inaczej…;)

     Chyba nie jest ze mną jeszcze tak zle, w liczeniu wyszło mi 4100, a jeśli chodzi o warzywo to pomyślałam nie o marchewce, a o kapuście!!!!!!!!

     • Re: dla myslacych inaczej…;)

      ja pomyslalam o ogorku../heh glodnemu chleb na mysli/..i o bialym dlugopisie../?/.
      .w liczeniu wyszlo mi 4100.. Ale pierwsza mysl..byla 5000
      a z mlekiem znowu sie nabralam.. A tyle razy to juz slyszalam…
      no i te niebieskie irysy…w danii…hm

      • Re: dla myslacych inaczej…;)

       super zabawa!!!!!!!
       a co do wynikow to sie nie przyznam

       pozdrawiam cieplo!

       • Re: dla myslacych inaczej…;)

        mlotek byl czarny, wynik 5000, liczba 8 nie 7 a pomyslalam o kalafiorze najgorsze ze widzialam tylko 2 litery F az wstyd sie przyznac.

        • Re: dla myslacych inaczej…;)

         o kurcze jestem nienormalna…

         ewka i Weronika 06.10.02

         • Re: dla myslacych inaczej…;)

          sztuczka 1 – wyszlo mi mleko
          sztuczka 2 – 6 F
          sztuczka 3 – Dania niebieski Irys
          sztuczka 4 – 5000
          sztuczka 5 – czarne kombinerki
          sztuczka 6 – 7
          sztuczka 7 – marchewka
          suuuuuuuper zabawa!!!

          Doncik i Dagusia 25.10.2003

          • Re: dla myslacych inaczej…;)

           U mnie naszczęście nie było tak żle, ale zastanawiałam się nad 3 tez Dania i Irys ale inaczej nie wyjdzie z każdej kombinacji tych cyfr wychodzi 4 a znam tylko jedno państwo na D i jeden kwiat na I nieżle pomyślane

           Aga i Dawidek aniołek (10.12.2003)

           • Re: dla myslacych inaczej…;)

            ha, ha, ha 🙂

            Jestem przeciętniarą myślącą inaczej bo:
            policzyłam tylko 3 F

            a pomyślałam o niebieskim (a nie czerwonym) ale młotku 🙂
            wybrałam cyfrę 8 a nie 7
            pomyślałam o pietruszce (nie mam pojęcia czemu!!!!!).

            A poza tym doliczyłam się 4100
            a o krowie pomyślałam białe – w ogóle nie mleko. Coś nie tak 🙂

            za to Dani ai Niebieskie Irysy są bezbłędne

            REWELACJA

            Ania i półtoraroczna Izunia

            • Re: dla myslacych inaczej…;)

             1 – mleko…
             2 – 4 x F
             3 – habrowe habry w Czechach, hihi
             4 – 5000
             5 – czerwony młotek
             6 – marchewka

             Jestem “normalna”.

             • Re: dla myslacych inaczej…;)

              Ojej
              pocieszają mnie astry, i siekiera (skąd u mnie takie skojarzenia???) i burak.
              Reszta – przeciętnie….

              • Re: dla myslacych inaczej…;)

               Hej, kochane-a ja się raczej czuję wyjątkowo z tym moim innym mysleniem!!!. Z mlekiem stare jak świat i ja oczywiście wpadłam! Z Danią też słyszałam (tu zaliczam się do tej większości, ale inaczej nie może wyjść-tylko niebieskie irysy), warzywo-pomidor, cyfra 4, młotek….bordowy, hi, hi…A z tym liczeniem to nie kapuję, ale nie sprawdzałam na kalkulatorku! Ogólnie odjazdowa zabawa!!!!!!


               Izka i Iga 31.08.2003

               • Re: dla myslacych inaczej…;)

                Hihi, no własnie irysy musza być… F widziałam 6 i poczułam się dzielnie, 4100 policzyłam też dobrze, nie rozumiem tej sztuczki, tzn. nie wiem, czy aż tyle osób się tu pomyli, by była to “sztuczka”.
                Warzywo – cebula… narzędzie – żółte, i bynajmniej nie młotek… ale cyfra to 7, choć od razu poczułam, że tak miało być i wyłapałam regułe… niestety po czasie hihi uffff jednak jest jakaś nadzieja na należenie do społeczeństwa 😉

                • Re: dla myslacych inaczej…;)

                 Swietne!!!

                 Krowa pila mleko

                 F-ow naliczylam 5

                 “Niebieskie irysy w Danii” mnie powalily

                 Z matmy jestem dobra, 4100 wyszedl mi za pierwszym razem! he, he

                 W sztuczce 7 pomyslalam o mlotku ale czarnym

                 I osemce a nie siodemce w sztuczce 7.

                 W 9-tej pomyslalam o kapuscie a nie marchewce, chociaz ta przyszla mi na mysl jako druga, czyli taka znowu pospolita to nie jestem.

                 Swietne sztuczki! Dzieki!

                 Luiza i Sophie (11.06.03)

                 • Ale wstyd!!!!!

                  Chyba z forum zniknę…4100 wychodzi jak byk!!! W nocy na to wpadłam, bo jak durna liczyłam i zasnąć nie mogłam! Ale wstyd…


                  Izka i Iga 31.08.2003

                  • Re: dla myslacych inaczej…;)

                   Hmmm, a mi nie wyszla Dania!!!!
                   Morelowa orchidea na Dominikanie.

                   Poza tym mleko dla krowy; 6 razy F; 4100; cyfra 7; salata; czerwone ale kombinerki.

                   • Re: dla myslacych inaczej…;)

                    ha, ja tez o kapuscie czyli przecietnie nieprzecietne….

                    Gaba i Marysia 1,5 roku! + Fasola!

                    • myśląca inaczej :-))))

                     w większości tak mi właśnie wyszło- 2 % populacji i ja wśród nich- hehehee !
                     czarna wiertarka, kapusta zamiast marchewki, hihi

                     Znasz odpowiedź na pytanie: dla myslacych inaczej…;)

                     Dodaj komentarz

                     Angina u dwulatka

                     Mój Synek ma 2 lata i 2 miesiące. Od miesiąca kaszlał i smarkał a od środy dostał gorączki (w okolicach +/- 39) W tym samym dniu zaczął gorączkować mąż –...

                     Czytaj dalej →

                     Mozarella w ciąży

                     Dzisiaj naszła mnie ochota na mozarellę. I tu mam wątpliwości – czy w ciąży można jeść mozzarellę?? Na opakowaniu nie ma ani słowa na temat pasteryzacji.

                     Czytaj dalej →

                     Ile kosztuje żłobek?

                     Dziewczyny! Ile płacicie miesięcznie za żłobek? Ponoć ma być dofinansowany z gminy, a nam przyszło zapłacić 292 zł bodajże. Nie wiem tylko czy to z rytmiką i innymi. Czy tylko...

                     Czytaj dalej →

                     Dziewczyny po cc – dreny

                     Dziewczyny, czy któraś z Was miała zakładany dren w czasie cesarki? Zazwyczaj dreny zdejmują na drugi dzień i ma on na celu oczyszczenie rany. Proszę dajcie znać, jeśli któraś miała...

                     Czytaj dalej →

                     Meskie imie miedzynarodowe.

                     Kochane mamuśki lub oczekujące. Poszukuję imienia dla chłopca zdecydowanie męskiego. Sama zastanawiam się nad Wiktorem albo Stefanem, ale mój mąż jest jeszcze niezdecydowany. Może coś poradzicie? Dodam, ze musi to...

                     Czytaj dalej →

                     Wielotorbielowatość nerek

                     W 28 tygodniu ciąży zdiagnozowano u mojej córeczki wielotorbielowatość nerek – zespół Pottera II. Mój ginekolog skierował mnie do szpitala. W białostockim szpitalu po usg powiedziano mi, że muszę jechać...

                     Czytaj dalej →

                     Ruchome kolano

                     Zgłaszam się do was z zapytaniem o tytułowe ruchome kolano. Brzmi groźnie i tak też wygląda. dzieciak ma 11 miesięcy i czasami jego kolano wyskakuje z orbity wygląda to troche...

                     Czytaj dalej →
                     Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
                     Logo
                     Enable registration in settings - general