Powracające zapalenia oskrzeli oznaką alergii?

Tak się zapytam. Ku temu skłania się znajoma pediatra. Synek ma skończony rok i przeszedł już
minimum 5 razy zapalenie oskrzeli. Teraz odkąd zaczął znowu chorować na początku października,
tak z niewielkimi przerwami choruje do teraz.
Ale mi się zawsze wydawało, że uczulenie to powinno się objawiać kichaniem częstszym, łzawieniem
oczu. A dopiero w dalszym przebiegu kaszlem. A tymczasem Tymuś ani specjalnie często nie kicha,
ani nie łzawią mu oczka. Za to bardzo często choruje. Zaczyna sie pokasływaniem. Czasami udaje się
zatrzymać tylko na pokasływaniu. Często jednak schodzi mu wszystko na oskrzela.

74 odpowiedzi na pytanie: Powracające zapalenia oskrzeli oznaką alergii?

 1. na szybko ci odpiszę
  że tak
  u dzieci czeste zapalenie oskrzeli moze swiadczyć o podłożu alergicznym

  i dobrze że lekarka zwróciła na to uwagę
  bedzie lepiej jak traficie pod opieke specjalisty
  wykonają badania, przeprowadzą wywiad.

  wielu lekarzy lekceważy u dzieci ten objaw
  i niepotrzebnie leczy dzieci antybiotykami
  np. moja córa od kiedy jest leczona lekami na alergię
  prawie nie bierze antybiotyków
  ostatni antybiotyk miała 3 lata temu
  przy zapaleniu płuc
  przez ten czas nie było fajnie
  ale dzięki wziewom wychodziliśmy na prostą.

  mój maż jako dziecko czesto chorował na zapalenie płuc i oskrzeli
  lekarze karmili go antybiotykami
  jak już trafił do specjalisty to miał astmę

  • No tak. Wybieramy się za tydzień do alergologa. Zobaczymy co nam powie.

   • Podpisze się pod tym co napisała klucha.
    Jak najbardziej moze to być oznaka alergii.

    • Podpiszę się pod dziewczynami – to może być problem alergiczny ale nie musi
     Dodam jeszcze jedno, bo wiele mam nie łączy objawów, nawracające zapalenia oskrzeli to niekoniecznie problem alergii wziewnej, tak może się pokarmówka objawiać choćby na mleko
     Zdrowia dla Wams i mimo wszystko życzę by przyczyną nie była alergia i aby udało Wam się w końcu te oskrzela do końca wyleczyć.

     • I ja się dołączę do dziewczyn… bo u nas właśnie tak było…:(
      Częste problemy oskrzelowe, zapalenia itp – potem robiliśmy testy – wyszła silna alergia wziewna, alergolog wdrożył leki antyalergiczne i przeciwastamtyczne. Dodam że na początku była alergia pokarmowa – (od 2 tygodnia życia) na białko mleka krowiego i jaja kurze. Toteż u nas problemy z drogami oddechowymi oznaczały “ciąg dalszy” alergii…

      • U nas raczej pokarmówki nie było. Mały nigdy nie reagował brzydko na jakiekolwiek pokarmy.
       No bo przecież chyba byłyby jakies objawy oprócz tych zapaleń oskrzeli, porawda??

       Mały póki co zdrowy po ubiegłotygodniowym zapaleniu oskrzeli. W poniedziałek robię mu morfologię
       a we wtorek idziemy do alergologa.

       • polecam tekst:

        WCZESNODZIECIĘCA ASTMA OSKRZELOWA

        Autor: Teresa Małaczyńska

        [LEFT] Astma oskrzelowa jest najczęstszą chorobą przewlekłą wieku dziecięcego. Częstotliwość jej występowania ocenia się na 5-10%. W Polsce sytuacja wygląda podobnie, co wykazano w badaniach epidemiologicznych, przeprowadzanych w ramach programu KBN na terenie całej Polski.

        Na wzrost częstości występowania astmy oskrzelowej mają wpływ takie czynniki środowiskowe jak: zanieczyszczenia powietrza, dym papierosowy, nadmierna ekspozycja na alergeny wewnątrzdomowe, dieta, infekcje oraz poprawa standardów życia. Ostatnie badania mówią, że jeśli czynniki te zadziałają pod koniec ciąży lub w pierwszych miesiącach życia to ryzyko wystąpienia astmy oskrzelowej oraz chorób z kręgu atopii jest większe.

        Najwięcej kontrowersji budzą infekcje wirusowe, które przez wiele lat, obok zanieczyszczeń środowiska, uważane były za najważniejsze czynniki odpowiedzialne za wyzwalanie objawów astmy oskrzelowej u dzieci.

        Z ostatnich badań epidemiologicznych przeprowadzonych m.in. przez von Mutius, Bjorkstena i Strachan wysunięto hipotezę higieniczną dotyczącą wzrostu częstości występowania astmy oskrzelowej u dzieci. (3,4,5,6,7) Wykazano, że astma oskrzelowa rzadziej występuje u dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym i z rodzin wielodzietnych. Być może wiąże się to z częstszym narażeniem na infekcje, które mają prawdopodobnie efekt protekcyjny w stosunku do występowania objawów alergii. Ale czy wszystkie infekcje wirusowe maja taki protekcyjny efekt?[/LEFT]

        Bezspornym jest fakt, że np. wirusy RV, które w 50-60% są odpowiedzialne za objawy infekcji wirusowej u dzieci starszych, zaostrzają przebieg astmy oskrzelowej.
        U niemowląt infekcje układu oddechowego są najczęściej wyzwalane przez RSV, które są odpowiedzialne za zapalenie oskrzelików. 40 lat temu Wittig i Glasen wykazali, że na 100 niemowląt z zapaleniem oskrzelików wywołanych przez RSV, aż 32 miało astmę oskrzelową w wieku szkolnym. Aż 44% tych dzieci miało obciążający wywiad rodzinny. Wobec tak dużego odsetka astmy wysunięto wniosek, że w przebiegu zapalenia oskrzelików tkanka płucna jest w pewnym sensie przygotowywana do rozwoju astmy.

        [LEFT] Interesujące obserwacje poczynił Kajosaari badając dzieci, które w wieku od 2 do 6 m.ż. przebyły infekcje dróg oddechowych wywołane przez. Niemowlęta te leczono objawowo lub steroidami wziewnymi przez okres 1 oraz 8 tygodni. Po 2ch latach obserwacji stwierdzono, że u dzieci leczonych objawowo w 37% rozwinęła się astma oskrzelowa. W grupach leczonych steroidami wziewnymi astma oskrzelowa rozwinęła się odpowiednio w 18% i 12%. Oznaczać to może, że steroidy wziewne modulują przebieg eozynofilowego zapalenia oskrzeli w przebiegu infekcji RSV zmniejszając ryzyko rozwoju astmy oskrzelowej. Tezę tę wydają się potwierdzać badania Zimmerman`a, który wykazał podwyższony poziom ECP (eozynofilowego białka kationowego) w przebiegu infekcji RSV, zarówno u dzieci atopowych jak i nieatopowych, Z tym, że u dzieci atopowych poziom ten był znacznie wyższy. [/LEFT]

        W 33%infekcjom wirusowym w wieku niemowlęcym towarzyszy świst wydechowy (wheezing). Spośród tych dzieci w wieku szkolnym 6% ma astmę ciężką, 12% łagodną lub umiarkowaną, 15% dzieci nie rozwija astmy. W in. badaniach stwierdzono, że dzieci z wheezing`iem w przebiegu infekcji wirusowych, przetrwałym do 6r.ż. miały w 9m.ż. wyższy całkowity poziom IgE niż dzieci z wheezing`iem przemijającym. Welliver stwierdził natomiast obecność swoistych przeciwciał klasy IgE przeciw wirusom RSV.
        Skoro nawet w pozornie niewinne przebiegających infekcjach wirusowych u niemowląt i małych dzieci zaangażowane są komórki kwasochłonne, nie dziwi fakt, że w efekcie dochodzi do BHR (nadreaktywności drzewa oskrzelowego), demonstrującego się klinicznie wheezing`iem. Opierając się jedynie na tym kryterium, w Australii w 1994r rozpoznano astmę aż u 37% dzieci. Ponieważ był to zaskakująco wysoki odsetek, definicja astmy oskrzelowej wczesnodziecięcej wymagała weryfikacji. Pomimo, że wheezing zwiększa ryzyko rozwoju astmy, uważa się że nie wszystko co świszcze jest astmą!
        Przyczyny kaszlu czy świstu wydechowego u małych dzieci mogą być różne, głównie ze względu na różnice anatomiczne, fizjologiczne dróg oddechowych. Zastanawiano się w jaki sposób z tych wszystkich dzieci wyodrębnić te, które rozwiną astmę oskrzelową.
        Przyczynyświstu wydechowego (0-3r.ż) :
        - anomalie i wady wrodzone układu oddechowego
        - wady wrodzone serca i dużych naczyń
        - rozedma wrodzona
        - dysplazja oskrzelowo-płucna
        - bronchiolitis
        - obturacyjne zapalenia oskrzeli
        Przyczynyświstu wydechowego (niezależnie od wieku)
        - astma oskrzelowa,
        - infekcje wirusowe,
        - rozstrzenie oskrzeli
        - zespół aspiracyjny,
        - mukoviscydoza,
        - zespół nieruchomych rzęsek
        - niedobory odpornościowe
        - guzy śródpiersia
        Dzieci z wheezing`iem (świstem wydechowym) można podzielić na 3 grupy:
        I. Ze świstem przejściowym:
        - w przebiegu infekcji wirusowych,
        - zwykle bez cech atopii,
        - czasami stwierdza się niedobory immunologiczne,
        - objawy zazwyczaj ustępują do 6r.ż.
        II. Ze świstem jako objawem innych schorzeń.
        III. Ze świstem nawracającym lub przetrwałym:
        - w przebiegu infekcji
        - przy ekspozycji na alergeny
        - z cechami atopii
        - z obciążającym wywiadem rodzinnym.

        Dlatego, zanim postawimy rozpoznanie astmy oskrzelowej należy przeprowadzić szczegółowe badania diagnostyczne, aby wykluczyć inne przyczyny wheezing`u (tab.1).

        [LEFT] Tab.1 Diagnostyka wheezing`u[/LEFT]

        - rtg.kl.piersiowej
        - tomografia płuc
        - pH-metria i rtg.przełyku
        - odczyn tuberkulinowy
        - chlorki w pocie
        - bad. immunologicznego
        - bad. bakteriologiczne
        - bad. Laryngologiczne

        - bad. czynności płuc
        - bronchoskopia/BAL
        - bad. ruchomości rzęsek
        - bad. naczyniowe
        - poziom a-1-antytrypsyny
        - test prowokacyjny i/lub ocena odpowiedzi na lek rozszerzający oskrzela
        - EKG

        [LEFT] Istnieje silna zależność pomiędzy utrzymującym się wheezing`iem a wiekiem, w którym powinno rozpoznać się astmę. Spośród dzieci do 3r.ż, u których stwierdza się wheezing w przebiegu infekcji wirusowych, u ok.40% utrzymuje się on do 6r.ż. U dzieci tych często rozwija się astma o podłożu atopowym. Mogłoby to oznaczać, że dzieci z wheezing`iem w przebiegu tzw?wheezy bronchitis? bez podłoża atopowego mają lepsze rokowanie co do rozwoju astmy . Istnieje jednocześnie ryzyko, że niemowlęta bez atopii ale z wheezing`iem mają mniejszą szansę na rozpoznanie astmy i wdrożenie właściwego leczenia[/LEFT]


        Kiedy zatem możemy rozpoznać astmę oskrzelową u małych dzieci?

        [LEFT] Nie ma żadnego prostego sposobu identyfikacji czynników ryzyka rozwoju astmy. Takim czynnikiem nie jest wheezing, podwyższony całkowity poziom IgE ani podwyższony poziom ECP, ani obecność swoistych IgE. Nie można również oczekiwać zbyt wiele po badaniach genetycznych. Trudności z rozpoznaniem astmy oskrzelowej wczesnodziecięcej wynikają również z:[/LEFT]

        - Niemożności przeprowadzenia oceny drożności dróg oddechowych.

        [LEFT] - Dużej zmienności objawów (znacznie szybciej dochodzi u małych dzieci do rozdęcia płuc i niewydolności oddechowej.[/LEFT]

        - Tego, że ok.2/3 dzieci ma tylko jeden z objawów astmy oskrzelowej (wheezing, kaszel, skrócony oddech lub objawy powysiłkowe). Puolijoki H i wsp. obserwował ok. 150 dzieci z kaszlem przewlekłym, trwającym ponad 2 miesiące. Po roku obserwacji ok. 34% rozwinęło objawy astmy oskrzelowej.
        - Tego, że im młodsze dziecko, tym częściej przyczyną kaszlu czy świstu wydechowego jest inna przyczyna niż astma oskrzelowa.
        - Panującego przekonania, że większość małych dzieci z astmy oskrzelowej wyrasta. Pomimo błędów metodologicznych określono, że u 30 do 50% dzieci astma zanika w okresie dojrzewania. Czasami pojawia się ponownie w wieku dojrzałym. U większości pacjentów nawet gdy objawy astmy ustąpią, to utrzymują się zaburzenia czynnościowe układu oddechowego lub BHR.
        Wydaje się, że podejrzenie astmy oskrzelowej wczesnodziecięcej można postawić w sytuacjach pokazanych w tab.2.

        [LEFT]

        Tab. 2 Podejrzenie astmy oskrzelowej wczesnodziecięcej [/LEFT]

        [LEFT] ? zapalenie oskrzelików w wywiadzie,
        ? kaszel nocny, powysiłkowy,
        ? napadowy skurcz oskrzeli bez cech infekcji,
        ? napadowy skurcz oskrzeli po wysiłku, przy zmianie pogody,
        ? ustąpienie kaszlu lub skurczu oskrzeli po lekach rozszerzających oskrzela,
        ? sezonowy charakter zaostrzeń,
        ? obciążający wywiad rodzinny (astma oskrzelowa u matki dziecka),
        ? atopowe zapalenie skóry w wywiadzie
        ? obecność sIgE, dodatnie testy skórne,
        ? wzrost IgE w przebiegu infekcji wirusowej [/LEFT]

        Martinez do oceny ryzyka rozwoju astmy wczesnodziecięcej proponuje algorytm zawarty w tab.3:

        [LEFT] Tab. 3 Algorytm oceny ryzyka rozwoju astmy ( wg Martinez`a F.D ) [/LEFT]

        Kryteria duże

        Kryteria małe

        1. Hospitalizacja z powodu bronchiolitis/ wheezing o ciężkim przebiegu.
        2. Co najmniej 3 napady wheezing`u w przebiegu infekcji
        dolnych dróg oddechowych w ciągu ostatnich 6m-cy.
        3. Astma u rodziców
        4. AZS

        1. Wodnisty katar niezależnie od przeziębienia.
        2. Wheezing niezależnie od przeziębienia.
        3. Eozynofilia > 5%
        4. Płeć męska

        Jeśli jednocześnie są spełnione dwa pierwsze duże kryteria lub jedno z dwóch pierwszych kryteriów dużych oraz jedno z pozostałych dwóch dużych, lub jedno z dwóch pierwszych dużych kryteriów i dwa kryteria małe, to ryzyko rozwoju astmy oskrzelowej jest duże.
        Wg. innych autorów za astmą wczesnodziecięcą przemawiają co najmniej 4 epizody wheezing`u w ciągu 12-mcy, niezależnie od czynnika wyzwalającego i od obecności atopii. Inni zalecają rozpoznanie astmy, bez względu na wiek, nawet przy pierwszym incydencie wheezing`u, gdy wystąpi on przy ewidentnej ekspozycji na alergen.

        [LEFT] Pomimo opisanych trudności w identyfikacji dzieci ryzyka rozwoju astmy oskrzelowej, w niektórych krajach astma jest zbyt często rozpoznawana. Np. w USA coraz częściej spotyka się dzieci z 2-3 epizodami świstu wydechowego w roku i otrzymujących przewlekle steroidy wziewne 3-4 razy na dobę, bez uzasadnienia do takiego leczenia. W większości krajów astma wczesnodziecięca jest nadal zbyt późno rozpoznawana.

        U małych dzieci objawy astmy są najczęściej błędnie rozpoznawane jako zapalenie oskrzeli czy płuc. Wynika to z większej podatności błony śluzowej do obrzęku i zalegania śluzu. Są one zbyt często niepotrzebnie leczone antybiotykami, lekami wykrztuśnymi, przeciwkaszlowymi czy przeciwhistaminowymi. Kolejną przyczyną zbyt późnego rozpoznania astmy jest lęk jaki budzi to rozpoznanie zarówno u rodziców jaki u lekarzy opiekujących się dzieckiem. [/LEFT]

        Rozpoznanie astmy najczęściej stawiane jest w 5-6 r.ż. Wg. Wilimsa i McNicola`a aż 50% astmy oskrzelowej zaczyna się w 1 r.ż, a 80% astmy dorosłych przed upływem 6 r.ż. Aby zapobiec zmianom strukturalnym płuc leczenie powinno być rozpoczęte jak najwcześniej, nawet w 1-szym roku życia, chociaż wiadomo, że u większości niemowląt wheezing ma charakter przemijający. Nieleczony przewlekły proces zapalny leżący u podłoża astmy?samonapędza się?, w konsekwencji doprowadzając do rozwoju nadreaktywności drzewa oskrzelowego, do zaburzeń rozwoju tkanki płucnej (fizjologicznie rozwój ilościowy pęcherzyków płucnych trwa do ok.8r.ż, a jakościowy do 15 r.ż.). Gdy pierwsze objawy astmy wystąpiły w niemowlęctwie, to u dorosłych stwierdzano zmniejszenie parametrów czynnościowych płuc aż o 20%.
        Podjęcie decyzji o codziennym, regularnym, często wieloletnim podawaniu leków przeciwzapalnych jest bardzo trudne do zaakceptowania zarówno przez rodziców jak i przez samo dziecko. Dlatego tak ważne jest odpowiednio wczesne rozpoznanie i leczenie astmy oskrzelowej.
        Do 1990 niewiele było wiadomo o wczesnym leczeniu astmy. Termin?wczesny? nie jest równoznaczny z noworozpoznaną astmą. Podobnie wczesna i łagodna astma to nie to samo. Astma od samego początku może mieć przebieg bardzo ciężki.
        Podstawowymi lekami przeciwzapalnymi w astmie oskrzelowej są steroidy wziewne. Modyfikują one przebieg choroby, gdy są włączone odpowiednio wcześnie i stosowane przez odpowiednio długi okres czasu. Mimo wielu dyskusji, że nawet u dzieci do 3 r.ż steroidy wziewne są jedynym skutecznym lekiem przeciwzapalnym, zaleca się rozpoczęcie leczenia astmy od próbnego podawania kromonów przez okres min. 4-8 tygodni. Kromoglikany są jak dotąd lekami najbezpieczniejszymi w leczeniu astmy. Dopiero, jeśli leczenie takie jest nieskuteczne i nadal jest konieczność podawania b2-mimetyków częściej niż 3 x w tygodniu, należy zastosować steroidy wziewne. Podawanie steroidów wziewnych jednocześnie z kromoglikanami budzi wątpliwości, m.in. dlatego, że ma to wpływ na compliance (przestrzeganie zaleceń lekarskich)

        [LEFT] Reasumując w leczeniu astmy oskrzelowej u dzieci najmłodszych popełnia się szereg błędów pokazanych w tab.4. Podnoszą one znacznie koszty leczenia, które w dobie istnienia Kas Chorych każdy lekarz powinien umieć obliczać.

        Tab. 4 Postępowanie błędne i prawidłowe w leczeniu farmakologicznym astmy oskrzelowej u dzieci.[/LEFT]

        Postępowanie błędne

        Postępowanie prawidłowe

        Antybiotyki

        Steroidy wziewne

        Leki wykrztuśne

        Kromony

        Leki p/kaszlowe

        Teofilina

        Ketotifen

        b-mimetyki

        Leki p/histaminowe

        Leki antycholinergiczne?

        Antagoniści leukotrienów

        [LEFT][LEFT] Niezależnie od wieku definicja astmy oskrzelowej jest taka sama, tzn jest to zawsze przewlekły stan zapalny, wymagający wieloletniego leczenia. Ponieważ jak dotąd nie ma odpowiednio czułego i swoistego czynnika identyfikujące dzieci ryzyka rozwoju astmy oskrzelowej, w przypadku wątpliwości, pewnym wyjściem z sytuacji może być rozpoznanie zespołu astmopodobnego (asthma-like syndrom, wheezy bronchitis). Upoważnia nas to wówczas do wdrożenia leczenia przeciwzapalnego, a jednocześnie zobowiązuje do częstej weryfikacji rozpoznania oraz leczenia astmy oskrzelowej. Rozpoznanie astmy oskrzelowej wczesnodziecięcej wymaga dużego doświadczenia i wielkiej rozwagi, dlatego powinien ustalać to rozpoznanie i leczenie specjalista alergolog lub pulmonolog[/LEFT]
        [/LEFT]

        • Klucha jesteś obeznana w temacie. Jeśli ktoś ma alergię i kłopoty z oskrzelami (opisane jako objawy astmy oskrzelowej), to gdzie powinien się skierować? Jak sprawdzić czy napady duszności to właśnie astma czy coś innego? Czy do specjalisty (alergolog, pumonolog)v kieruje lekarz pierwszego kontaktu?

         • Zamieszczone przez Bronia
          Klucha jesteś obeznana w temacie. Jeśli ktoś ma alergię i kłopoty z oskrzelami (opisane jako objawy astmy oskrzelowej), to gdzie powinien się skierować? Jak sprawdzić czy napady duszności to właśnie astma czy coś innego? Czy do specjalisty (alergolog, pumonolog)v kieruje lekarz pierwszego kontaktu?

          Bronia w zacytowanym fragmencie masz, że aby dokonać rozpoznania trzeba doświadczonego specjalisty albo alergo albo pulmunologa ze skierowaniem od lekarza POZ

          btw. Jako lekarza prowadzącego tym co mają możliwość bardzo polecam Małaczyńską

          • Zamieszczone przez ania_st

           Dodam jeszcze jedno, bo wiele mam nie łączy objawów, nawracające zapalenia oskrzeli to niekoniecznie problem alergii wziewnej, tak może się pokarmówka objawiać choćby na mleko

           Potwierdzam, u P. tak właśnie było.
           W życiu bym nie wpadła na to,
           co jest przyczyną tak częstych zapaleń oskrzeli i płuc.

           Zamieszczone przez alokazja
           U nas raczej pokarmówki nie było. Mały nigdy nie reagował brzydko na jakiekolwiek pokarmy.
           No bo przecież chyba byłyby jakies objawy oprócz tych zapaleń oskrzeli, porawda??

           A właśnie P. nie miała żadnych innych objawów.
           A jeśli były to tak dyskretne, że ja ich nie zauważyłam.

           • Zamieszczone przez Bronia
            Klucha jesteś obeznana w temacie. Jeśli ktoś ma alergię i kłopoty z oskrzelami (opisane jako objawy astmy oskrzelowej), to gdzie powinien się skierować? Jak sprawdzić czy napady duszności to właśnie astma czy coś innego? Czy do specjalisty (alergolog, pumonolog)v kieruje lekarz pierwszego kontaktu?

            alergolog, pulmonolog lub alergolog ze specjalizacją pulmonologa lub odwrotnie
            do specjalisty na NFZ kieruje lekarz rodzinny, pediatra
            ale zawsze mozesz udac sie priv – do tego nie potrzebujesz skierowania

            Jak sprawdzić czy napady duszności to właśnie astma czy coś innego?

            Zostawić to lekarzowi do sprawdzenia

            • Zamieszczone przez alokazja
             U nas raczej pokarmówki nie było. Mały nigdy nie reagował brzydko na jakiekolwiek pokarmy.
             No bo przecież chyba byłyby jakies objawy oprócz tych zapaleń oskrzeli, porawda??

             Mały póki co zdrowy po ubiegłotygodniowym zapaleniu oskrzeli. W poniedziałek robię mu morfologię
             a we wtorek idziemy do alergologa.

             moje dziecko też nie reagowało
             do czasu

             a potem musiała uzbierać się określona ilość alergenów białka mleka krowiego lub wystarczyła średnia ilość w okresie jej pylących alergenów, abym nie mogła zapanować nad jej astmą

             • Zamieszczone przez Klucha
              moje dziecko też nie reagowało
              do czasu

              a potem musiała uzbierać się określona ilość alergenów białka mleka krowiego lub wystarczyła średnia ilość w okresie jej pylących alergenów, abym nie mogła zapanować nad jej astmą

              Klucha rozumiem, że córeczka miała robione badania w kierunku alergii na białko krowy?? I wyszło
              pozytywne. tak??

              Miałam się jeszcze Ciebie zapytać, czy Twoja córka chodzi/chodziła do żłobka/przedszkola??

              • Zamieszczone przez alokazja
               Klucha rozumiem, że córeczka miała robione badania w kierunku alergii na białko krowy?? I wyszło
               pozytywne. tak??

               Miałam się jeszcze Ciebie zapytać, czy Twoja córka chodzi/chodziła do żłobka/przedszkola??

               córa do 3 lat chodziła do niani
               następnie do przedszkola
               jazdy zaczęły mi się właśnie z początkiem przedszkola
               choć podobne objawy miała juz rok wcześniej (jeszcze jak niania się nią opiekowała) o tej samej porze roku, ale wtedy to wg lekarzy była infekcja.
               Zresztą na początku choroby w przedszkolu przez półrora miesiąca też była leczona na infekcję, która potem przeszła w zapalenie zatok przynosowych, wybrała 3 antybiotyki, zero poprawy, laryngolog zaczął podejrzewać alergię, włączył wziewy i dziciak ozdrowiał.

               1 Testy jakie miała robione w wieku 3,5 lat to skórne, nic nie wyszło
               ale objawy, moje obserwacje świadczyły w 90% na alergię
               lekarz leczyl dalej
               w pierwszym roku choroby chodziłam od alergologa do laryngologa
               następne testy to z krwi – z nich wyszło m.in. białko mleka krowiego
               ale ilosci gdzie wg lekarza ze szpitala nie powinna mieć objawów.
               3 testy to ponownie skórne
               teraz czekam na 4 testy też skórne

               córa od urodzenia na nutrze (nie uwyszło mi karnienie naturalne)
               ale z obciążonym wywiadem, lekarz nie eksperymentował mi na dziecku, tylko od razu dał nutrę.
               pokarmy wprowadzałam zgodnie z kalendarzem
               nie miala żadnych reakcji
               – w wieku 15 miesięcy – podałam jej zwykłe mleko modyfikowane nestle junior – dostała koszmarnej swędzocej wysypki – myślałam ze pogryzły ją komary
               – kilka miesiecy później próba wprowadzenia mleka krowiego – czerwone place na pośladku (niania podejrzewała mnie ze przywaliłam dziecku)
               – kazda późniejsza próba mleka krowieko to jakieś zmiany na skórze

               więc sobie darowałam
               ale jadała serki, jogurty masło i było ok.
               ale jak zaczęła się alergia wziewna, zaobserowałam że jak przedawkuje z produktami zawierajacymi białko MK to dostaje zmian skórnych + b. trudno jest mi doprowadzić ją do stanu używalności oddechowej.

               także w okresach gdy mi dziecko szwankuje (alergicznie, infekcyjnie) wszystko idzie precz, dieta pełną parą. w okresach wyciszenia serwuję pod kontrolą, bo niestety jest pare rzeczy za którymi moje dziecko przepada.

               • No to widzisz jednak jakieś tam miałaś sygnały już wcześniej.
                A u nas ja karmiłam piersią przez jakieś pół roku. Jak mi zaczęło brakować pokarmu to włączyłam
                Bebiko zwykłe. I było OK. Bez żadnych zmian skórnych, żadnych brzydkich kupek.
                Mleka krowiego bezpośrednio nie podaję, ale Tymuś zjada i to Bebiko i jogurt i serek
                homogenizowany. Nie ma żadnych wysypek. Miał raz lekko zasuszoną skórkę na rączce.
                Ale przeszło i nie wróciło.

                Zapalenia oskrzeli zaczęły się jak poszedł do żłobka mały. Mniej więcej po skończeniu 6 miesiąca
                życia. W maju pierwsze, w czerwcu kolejne. Potem wakacyjna przerwa w żłobku i Tymek
                wyzdrowiał. Zdrowy był też w sierpniu chodząc z powrotem do żłobka i częściowo we wrześniu.
                A potem kolejne zapalenia oskrzeli, ostatnie w ubiegłym tygodniu.
                Tylko, że on dosyć ładnie reaguje na antybiotyki o ile nie jest to Zinnat podany doustnie :/

                • antybiotyki zadziałają
                 ale na krótko
                 potem wszystk od nowa

                 na innym forumie jedna z mam opisywała że jej dziecko w przeciągu roku łyknęło ok 20 antybiotyków! ciągłe zapalenia dolnych dróg oddechowych.
                 zganiali na przedszkole
                 jak trafiła do specjalisty okazało się ze to na tle alergicznym

                 nie wmawiam alergii Twojemu dziecku
                 bo moze to być syndrom żłobkowicza czy przedszkolaka

                 wspomnę że takie instytucje to siedlisko alergenów, bakterii i pasożytów

                 • Zamieszczone przez Klucha
                  antybiotyki zadziałają
                  ale na krótko
                  potem wszystk od nowa

                  No w sumie u nas to właśnie tak wygląda.

                  Zamieszczone przez Klucha
                  na innym forumie jedna z mam opisywała że jej dziecko w przeciągu roku łyknęło ok 20 antybiotyków!

                  Aż tyle to nie dostał Tymek. Ja sama nie jestem zbyt chętna do podawania antyboli.

                  Zamieszczone przez Klucha
                  wspomnę że takie instytucje to siedlisko alergenów, bakterii i pasożytów

                  Tak, zdaje sobie z tego sprawę.

                  • 4 dni w żłobku i znowu się zaczyna. A miejsc u lekarza brak :/

                   • Ja mam podobny problem z moim synkiem od września, czyli odkąd poszedł do przedszkola. Dawid ma ciągle nawracające zapalenie oskrzeli. Dopiero teraz udało mi się zrobić wymaz z noska (jeszcze będę robić wymaz z gardła) i wyszła mu bakteria Streptococus pneumoniae++. W poniedziałek idziemy do lekarza i dowiemy się, co dalej. Mamy też skierowanie do alergologa pulmonologa. Może warto zrobić dziecku ten wymaz z noska i gardła? (wymaz z noska nie jest refundowany, trzeba za niego zapłacić). Pozdrawiam.

                    • Pewnie mu zrobię 🙂

                     Na razie walczymy. Błyskawicznie mu się rozwinęła choroba. Wczoraj niby czysty osłuchowo.
                     Jeszcze u lekarki gorączki nie miał. PO powrocie do domu 38 stopni i mega wypieki na twarzy,
                     plus zaropiałe oczka. Wymiotuje. Na szczęście jeszcze nie tak bardzo. Dzisiaj też stan podgorączkowy. Utrzymuje się cały czas jakieś 37,7. No i apetytu nie ma. A to już dziwne
                     jest. Bo on nawet jak był chory do tej pory to jadł.

                     Znasz odpowiedź na pytanie: Powracające zapalenia oskrzeli oznaką alergii?

                     Dodaj komentarz

                     Angina u dwulatka

                     Mój Synek ma 2 lata i 2 miesiące. Od miesiąca kaszlał i smarkał a od środy dostał gorączki (w okolicach +/- 39) W tym samym dniu zaczął gorączkować mąż –...

                     Czytaj dalej →

                     Mozarella w ciąży

                     Dzisiaj naszła mnie ochota na mozarellę. I tu mam wątpliwości – czy w ciąży można jeść mozzarellę?? Na opakowaniu nie ma ani słowa na temat pasteryzacji.

                     Czytaj dalej →

                     Ile kosztuje żłobek?

                     Dziewczyny! Ile płacicie miesięcznie za żłobek? Ponoć ma być dofinansowany z gminy, a nam przyszło zapłacić 292 zł bodajże. Nie wiem tylko czy to z rytmiką i innymi. Czy tylko...

                     Czytaj dalej →

                     Dziewczyny po cc – dreny

                     Dziewczyny, czy któraś z Was miała zakładany dren w czasie cesarki? Zazwyczaj dreny zdejmują na drugi dzień i ma on na celu oczyszczenie rany. Proszę dajcie znać, jeśli któraś miała...

                     Czytaj dalej →

                     Meskie imie miedzynarodowe.

                     Kochane mamuśki lub oczekujące. Poszukuję imienia dla chłopca zdecydowanie męskiego. Sama zastanawiam się nad Wiktorem albo Stefanem, ale mój mąż jest jeszcze niezdecydowany. Może coś poradzicie? Dodam, ze musi to...

                     Czytaj dalej →

                     Wielotorbielowatość nerek

                     W 28 tygodniu ciąży zdiagnozowano u mojej córeczki wielotorbielowatość nerek – zespół Pottera II. Mój ginekolog skierował mnie do szpitala. W białostockim szpitalu po usg powiedziano mi, że muszę jechać...

                     Czytaj dalej →

                     Ruchome kolano

                     Zgłaszam się do was z zapytaniem o tytułowe ruchome kolano. Brzmi groźnie i tak też wygląda. dzieciak ma 11 miesięcy i czasami jego kolano wyskakuje z orbity wygląda to troche...

                     Czytaj dalej →
                     Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
                     Logo
                     Enable registration in settings - general