reklamacja butów…

mam problem z butami.Kupiłam we wrzesniu w ccc takie niedrogie wkładane mokasynki na płaskiej podeszwie -do chodzenia z młodym na plac zabaw.Wiadomo w zime w nich nie chodziłam,wyjełam jakies 2 tyg temu i wczoraj mi się rozwaliły…podeszwa odkleiła się od skóry na pięcie -na dwóch tak samo -na jednym zupełnie,na drugim do połowy…
i teraz moje pytanie -czy jest sens w ogóle jechac do ccc i się domagać reklamacji??Mam wrażenie że stwierdzą że 7 m-cy mineło od kupna… Ale chyba logiczne że całą zime w nich nie chodziłam…
w ogóle ile jest czasu na reklamacje butów jesli nie ma żadnej adnotacji na paragonie ani na pudełku….(nawiasem mówiąc paragon posiadam)
nie były to drogie buty ale tak fajnie mi się w nich chodzi że po prostu mi ich szkoda…
miałyście podobne przypadki????jak to wyglądało u was???

m&m15.01.04

13 odpowiedzi na pytanie: reklamacja butów…

 1. Re: reklamacja butów…

  reklamuj dla zasady… możesz chyba przez rok…
  REKLAMUJ!

  ja ostatnio w bata reklamowałam Filipka buty, kupione w styczniu jak było kilka dni cieplejszych, temp pow. 15 stopni… załozył je wtedy raz, potem za drugim razem nie chciał… były źle wyłożone zapietki i go uwierały…
  oddałam do reklamacji w marcu i po 3 dniach(!!) dostałam pismo ze moge wymienic na inne buty… czekam na kolekcje letnią i wymienie na sandałki:)

  bruni

  • Re: reklamacja butów…

   Rękojmia trwa rok.

   Pozdrawiam,
   Anka

   • Re: reklamacja butów…

    Rok, ale po stwierdzeniu wady chyba nie później niż 2 tyg.
    Ale zawsze możesz powiedzieć, że to się stało wczoraj a nie 3 m-ce temu.

    11.07.05

    • Re: reklamacja butów…

     dzięki,spróbuje…
     naprawic ich na pewno nie daja rady,wymienić na takie same też nie- bo specjalnie byłam ostatnio zobaczyć czy takie modele jeszcze są -i nie było.Jedynie wymienić na inne albo zwrócic gotówke.
     po świętach zaraz ruszam.
     pozdrawiam

     m&m15.01.04

     • Re: reklamacja butów…

      bo to się stało wczoraj a to że buty 5 miesięcy leżały w szafie to chyba logiczne. Nikt zima nie chodzi w cieniutkich mokasynkach…
      po światach pojade i się dowiem…

      m&m15.01.04

      • Re: reklamacja butów…

       Wiem, ze na dziecięce buty w ccc jest dwa lata gwarancji, ale nie mam pojęcia ile na “dorosłe” buciorki

       Kinia

       • pamietajacie ze zawsze jest na wszystko 2 lata z u

        zawsze na wszystko jest 2 lata z tytulu niezgodnosci z umowa
        Wynika to chyba z kodeksu cywilnego

        Moj maz takl ciagle reklamuje
        Sprzedawca moze dac gwarancje nawet na tylko 2 tygodnie
        ale zawsze jest to 2 lata.

        W sklepach czesto o tym sprzedajacy nie wiedza albo udaja ze nie wiedza

        Ostatnio Maz mial buty na gwartancji rocznej a poszedl reklamowac po 13 miesiacach
        i o dziwo baka w sklepie wiedziala o tym przepisie!!!!

        TAKZE TRZYMAJCIE ZAWSZE PARAGONY!

        cHYBA NAJWIELSZY POWOD DO REKLAMACJI JEST ZAWSZE Z butami

        Moj maz ciagle chodzi w nowych bo ciagle mu sie cos dzieje i je reklamuje. 🙂

        Paulinka

        • MAm przepis 2 lata

         To ta ustawa

         USTAWA

         z dnia 27 lipca 2002 r.

         o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

         Link

         USTAWA

         z dnia 27 lipca 2002 r.

         o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

         (Dz. U. Nr 141, poz. 1176)

         Rozdział 1

         Sprzedaż konsumencka

         Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do dokonywanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedaży rzeczy ruchomej

         osobie fizycznej, która nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (towar

         konsumpcyjny).

         2. Ustawy nie stosuje się do sprzedaży energii elektrycznej, jak również do gazu i wody, chyba że są sprzedawane w

         ograniczonej ilości lub w określonej objętości.

         3. Ustawy nie stosuje się do sprzedaży egzekucyjnej oraz sprzedaży dokonywanej w postępowaniu upadłościowym albo

         innym postępowaniu sądowym.

         4. Do sprzedaży konsumenckiej nie stosuje się przepisów art. 556-581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks

         cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr

         19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990

         r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr

         17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr

         114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i

         Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz.

         271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130,

         poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984).

         Art. 2. 1. Sprzedawca jest obowiązany podać do wiadomości kupującego cenę oferowanego towaru konsumpcyjnego oraz

         jego cenę jednostkową (cenę za jednostkę miary), chyba że wyrażają się one tą samą kwotą. Przy sprzedaży towaru

         konsumpcyjnego oferowanego luzem jest wymagane podanie jedynie ceny jednostkowej. Taki sam sposób podawania cen

         powinien być stosowany w reklamie.

         2. Przy sprzedaży na raty, na przedpłaty, na zamówienie, według wzoru lub na próbę oraz sprzedaży za cenę powyżej

         dwóch tysięcy złotych sprzedawca jest obowiązany potwierdzić na piśmie wszystkie istotne postanowienia zawartej

         umowy.

         3. W pozostałych przypadkach, na żądanie kupującego, sprzedawca wydaje pisemne potwierdzenie zawarcia umowy,

         zawierające oznaczenie sprzedawcy z jego adresem, datę sprzedaży oraz określenie towaru konsumpcyjnego, jego ilość i

         cenę.

         Art. 3. 1. Sprzedawca dokonujący sprzedaży w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany udzielić kupującemu jasnych,

         zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji w języku polskim, wystarczających do prawidłowego i pełnego

         korzystania ze sprzedanego towaru konsumpcyjnego. W szczególności należy podać: nazwę towaru, określenie producenta

         lub importera i kraj pochodzenia towaru, znak bezpieczeństwa i znak zgodności wymagane przez odrębne przepisy,

         informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz, stosownie do rodzaju towaru, określenie jego

         energochłonności, a także inne dane wskazane w odrębnych przepisach.

         2. Informacje, o których mowa w ust. 1, powinny znajdować się na towarze konsumpcyjnym lub być z nim trwale

         połączone, w przypadku gdy towar jest sprzedawany w opakowaniu jednostkowym lub w zestawie. W pozostałych

         przypadkach sprzedawca jest obowiązany umieścić w miejscu sprzedaży towaru informację, która może zostać ograniczona

         do nazwy towaru i jego głównej cechy użytkowej oraz wskazania producenta lub importera i kraju pochodzenia towaru.

         3. Sprzedawca jest obowiązany zapewnić w miejscu sprzedaży odpowiednie warunki techniczno-organizacyjne

         umożliwiające dokonanie wyboru towaru konsumpcyjnego i sprawdzenie jego jakości, kompletności oraz funkcjonowania

         głównych mechanizmów i podstawowych podzespołów.

         4. Na żądanie kupującego sprzedawca jest obowiązany wyjaśnić znaczenie poszczególnych postanowień umowy.

         5. Sprzedawca jest obowiązany wydać kupującemu wraz z towarem konsumpcyjnym wszystkie elementy jego wyposażenia oraz

         sporządzone w języku polskim instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez odrębne przepisy.

         Art. 4. 1. Sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z

         umową; w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że

         istniała ona w chwili wydania.

         2. W przypadku indywidualnego uzgadniania właściwości towaru konsumpcyjnego domniemywa się, że jest on zgodny z

         umową, jeżeli odpowiada podanemu przez sprzedawcę opisowi lub ma cechy okazanej kupującemu próbki albo wzoru, a

         także gdy nadaje się do celu określonego przez kupującego przy zawarciu umowy, chyba że sprzedawca zgłosił

         zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia towaru.

         3. W przypadkach nieobjętych ust. 2 domniemywa się, że towar konsumpcyjny jest zgodny z umową, jeżeli nadaje się do

         celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany, oraz gdy jego właściwości odpowiadają właściwościom

         cechującym towar tego rodzaju. Takie samo domniemanie przyjmuje się, gdy towar odpowiada oczekiwaniom dotyczącym

         towaru tego rodzaju, opartym na składanych publicznie zapewnieniach sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela;

         w szczególności uwzględnia się zapewnienia, wyrażone w oznakowaniu towaru lub reklamie, odnoszące się do właściwości

         towaru, w tym także terminu, w jakim towar ma je zachować.

         4. Na równi z zapewnieniem producenta traktuje się zapewnienie osoby, która wprowadza towar konsumpcyjny do obrotu

         krajowego w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, oraz osoby, która podaje się za producenta przez

         umieszczenie na towarze swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego.

         Art. 5. Sprzedawca nie jest związany zapewnieniem, o którym mowa w art. 4, jeżeli wykazał, że zapewnienia tego nie

         znał ani, oceniając rozsądnie, znać nie mógł albo że nie mogło ono mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu

         umowy, albo też że jego treść sprostowano przed zawarciem umowy.

         Art. 6. Za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową uważa się również nieprawidłowość w jego zamontowaniu i

         uruchomieniu, jeżeli czynności te zostały wykonane w ramach umowy sprzedaży przez sprzedawcę lub przez osobę, za

         którą ponosi on odpowiedzialność, albo przez kupującego według instrukcji otrzymanej przy sprzedaży.

         Art. 7. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności

         wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. To samo odnosi się do niezgodności, która wynikła z

         przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez kupującego.

         Art. 8. 1. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego

         z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają

         nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i

         stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny

         sposób zaspokojenia.

         2. Nieodpłatność naprawy i wymiany w rozumieniu ust. 1 oznacza, że sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów

         poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego

         zamontowania i uruchomienia.

         3. Jeżeli sprzedawca, który otrzymał od kupującego żądanie określone w ust. 1, nie ustosunkował się do tego żądania

         w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

         4. Jeżeli kupujący, z przyczyn określonych w ust. 1, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie

         zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na

         znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może

         odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy

         lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

         Art. 9. 1. Kupujący traci uprawnienia przewidziane w art. 8, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia

         niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie

         zawiadomienia przed jego upływem.

         2. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa po zasięgnięciu

         opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów określi, w drodze rozporządzenia, dla towarów żywnościowych

         krótsze terminy zawiadomienia, mając na względzie trwałość tych towarów.

         Art. 10. 1. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia

         przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru. Jeżeli

         przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, strony mogą ten termin skrócić, jednakże nie poniżej jednego roku.

         Takze ida reklamowac po terminie gwarancji a przed uplywem roku najlepiej zabrac ustawe i dac ja sprzedawcy 🙂

         A ja jeszcze dodatkowo propaguje taki zapis wsrod znajomych zeby ludzie wiedzieli trzymali paragony i znali swoje prawa 🙂

         Edited by Reginka on 2007/04/07 15:03.

         • tu dokladny paragraf na to

          wczesniej jakos mi siie tak dziwnie wkleilo
          Tu dokladnie chodzi o ten paragraf

          Art. 10. 1. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia

          przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru. Jeżeli

          przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, strony mogą ten termin skrócić, jednakże nie poniżej jednego roku.

          Paulinka

          • Re: tu dokladny paragraf na to

           dzięki wielkie za informacje.
           wydrukuje sobie i będe miała podkladke w razie czego w sklepie.
           zabiore męża bo on też o tej ustawie wie,pracował w handlu i rozpatrywał reklamacje i wie jakich atutów uzyć…
           napisze co załatwiłam we wtorek po świętach

           m&m15.01.04

           • Re: reklamacja butów…

            reklamuj ja tak miałam z butami kupionymi w deichmann-ie, kupione późną jesienią, noszone dopiero wiosną – przyjęli reklamację

            • Re: reklamacja butów…

             zaniosłam buty do ccc,pani przyjeła reklamacje i mam czekac 2 tyg na rozpatrzenie.oczywiście wymiana na inne lub zwrot gotówki -inna opcja nie wchodzi w gre bo naprawić tego sie nie da…..pękło na całej szerokości… A jak tandetnie pokleją to nie odbiore i tyle :):)
             napisze za 2 tyg :):):)
             pozdrawiam

             m&m15.01.04

             • Re: reklamacja butów…

              dopisze tylko że reklamacje uwzględniono i dostałam kase z powrotem… Nie takie ccc straszne jak się wydaje….
              mam kilka par butów z tego sklepu i wiem co robić “w razie czego”…

              m&m15.01.04

              Znasz odpowiedź na pytanie: reklamacja butów…

              Dodaj komentarz

              Mozarella w ciąży

              Dzisiaj naszła mnie ochota na mozarellę. I tu mam wątpliwości – czy w ciąży można jeść mozzarellę?? Na opakowaniu nie ma ani słowa na temat pasteryzacji.

              Czytaj dalej →

              Ile kosztuje żłobek?

              Dziewczyny! Ile płacicie miesięcznie za żłobek? Ponoć ma być dofinansowany z gminy, a nam przyszło zapłacić 292 zł bodajże. Nie wiem tylko czy to z rytmiką i innymi. Czy tylko...

              Czytaj dalej →

              Dziewczyny po cc – dreny

              Dziewczyny, czy któraś z Was miała zakładany dren w czasie cesarki? Zazwyczaj dreny zdejmują na drugi dzień i ma on na celu oczyszczenie rany. Proszę dajcie znać, jeśli któraś miała...

              Czytaj dalej →

              Meskie imie miedzynarodowe.

              Kochane mamuśki lub oczekujące. Poszukuję imienia dla chłopca zdecydowanie męskiego. Sama zastanawiam się nad Wiktorem albo Stefanem, ale mój mąż jest jeszcze niezdecydowany. Może coś poradzicie? Dodam, ze musi to...

              Czytaj dalej →

              Wielotorbielowatość nerek

              W 28 tygodniu ciąży zdiagnozowano u mojej córeczki wielotorbielowatość nerek – zespół Pottera II. Mój ginekolog skierował mnie do szpitala. W białostockim szpitalu po usg powiedziano mi, że muszę jechać...

              Czytaj dalej →

              Ruchome kolano

              Zgłaszam się do was z zapytaniem o tytułowe ruchome kolano. Brzmi groźnie i tak też wygląda. dzieciak ma 11 miesięcy i czasami jego kolano wyskakuje z orbity wygląda to troche...

              Czytaj dalej →
              Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
              Logo
              Enable registration in settings - general