Sprawdź, co oznaczają Twoje wyniki badań

Często odbieramy wyniki badań i w ogóle nie orientujemy się czy wszystko z nami w porządku. Zanim pójdziemy na konsultację do lekarza, może przyda się na uspokojenie mała ściąga. Nie wiem czy będzie cały czas na tej stronie, więc przekopiowałam ten tekst poniżej.
A strona znajduje się [Zobacz stronę]

UKŁAD MOCZOWY

barwa

# norma – słomkowa, jasno-żółta lub żółta (im więcej pijesz, tym mocz jest jaśniejszy)

# coś nie tak – zmiana barwy na bardzo ciemną

# co to znaczy – obecność barwników żółciowych wskazuje na żółtaczkę; domieszka krwi sugeruje kamicę nerek lub pęcherza; czasami barwa zmienia się pod wpływem niektórych leków, np. witamin z grupy B

odczyn

# norma – kwaśny, od 4,5 pH do 7,8 pH

# coś nie tak – powyżej 7,8 pH odczyn zbyt kwaśny; poniżej 4,5 pH zasadowy

# co to znaczy – cierpisz na cukrzycę, jesteś odwodniona lub wycieńczona przedłużającymi się biegunkami; odczyn zasadowy może świadczyć o kamicy nerek

ciężar właściwy

# norma – od 1,002 g/cm3 do 1,020 g/cm3

# coś nie tak – ciężar w granicy 1,040 g/cm3 świadczy o zagęszczeniu moczu; niższy niż 1,002 g/cm3 oznacza jego zbytnie rozcieńczenie

# co to znaczy – świadczy o znacznej utracie wody z organizmu, (np. w wyniku biegunki), odwodnieniu; ciężar niższy może pojawić się po wypiciu bardzo dużej ilości płynów; jeśli tak niskie stężenie moczu występuje przez dłuższy czas, możesz borykać się z niewydolnością nerek.

białko

# norma – nieobecne

# coś nie tak – ślad (białko występuje w moczu)

# co to znaczy – jeśli pojawi się przejściowo może świadczyć o podwyższonej temperaturze, przemarznięciu, znacznym wysiłku fizycznym; kiedy utrzymuje się w moczu dłużej możesz mieć problemy z nerkami lub z drogami moczowymi

cukier (glukoza)

# norma – nieobecny

# coś nie tak – powyżej 1.1 mmol/l lub 20 mg%

# co to znaczy – występujący w kilku kolejnych analizach świadczy niezaprzeczalnie o cukrzycy

bilirubina

# norma – do 0,2 mg/dl (jest produktem rozpadu hemoglobiny, wydalasz ją wraz z moczem w śladowych ilościach)

# coś nie tak – powyżej 0,2 mg/dl

# co to znaczy – wątroba jest uszkodzona lub drogi żółciowe są niedrożne

urobilinogen

# norma – do 0,2 mg/dl (powstaje z bilirubiny i podobnie jak ona wydalany jest z moczem w śladowych ilościach)

# coś nie tak – powyżej 0,2 mg/dl

# co to znaczy – wzrost urobilinogenu w moczu wskazuje na uszkodzenie wątroby lub niedrożność dróg żółciowych

ciała ketonowe

# norma – nieobecne, niewykryto (zalicza się tu, m.in. kwas acetonowy i aceton)

# coś nie tak – powyżej zera, w mmol/l

# co to znaczy – świadczy o zaburzeniach przemiany węglowodanowej i tłuszczowej, a przede wszystkim o źle leczonej cukrzycy

krew

# norma – ujemny, w zasadzie nie występuje w moczu

# coś nie tak – ślady krwi w moczu

# co to znaczy – domieszka krwi (poza okresem miesiączkowania) sugeruje kamicę lub infekcję nerek lub pęcherza

śluz

# norma – pojedyncze pasma

# coś nie tak – liczne, bardzo liczne, obfite pasma w polu widzenia

# co to znaczy – masz stan zapalny dróg moczowych

bakterie lub drożdżaki

# norma – nie stwierdzono

# coś nie tak – bakterie lub drożdżaki pojawiają się w moczu, są liczne, bardzo liczne lub obfite

# co to znaczy – będziesz musiała wykonać posiew w celu ustalenia rodzaju zakażenia i dobrania najskuteczniejszego leku

nabłonki

# norma – 0-5 nabłonków w polu widzenia

# coś nie tak – powyżej 5 nabłonków

# co to znaczy – stan zapalny dróg moczowych

krwinki białe, leukocyty

# norma – 0-5 krwinek w polu widzenia

# coś nie tak – więcej niż 5 krwinek

# co to znaczy – powyżej 10 krwinek występuje w stanach zapalnym nerek, dróg moczowych bądź przy gruźlicy

krwinki czerwone, erytrocyty

# norma – 0-3 krwinki w polu widzenia

# coś nie tak – więcej niż 3 krwinki

# co to znaczy – powyżej10 krwinek w polu widzenia mogą sugerować chorobę nerek, m.in. gruźlicę, kamicę, zmiany zapalne, nowotwory nerek i pęcherza, zaburzenia krzepnięcia krwi, niewydolność krążenia, marskość wątroby

wałeczki

# norma – nie stwierdzono

# coś nie tak – występują w moczu, pojawiają się jako nieliczne, liczne lub bardzo liczne wałeczki w polu widzenia

# co to znaczy – ich długotrwała obecność, bez względu na ilość, z reguły świadczy o uszkodzeniu nerek

składniki mineralne

# norma – do 10 kryształów (to kryształy powstałe z soli nieorganicznych lub organicznych, np. szczawiany wapnia)

# coś nie tak – powyżej 10 kryształów

# co to znaczy – mogą się tworzyć piasek lub kamienie

kwas moczowy we krwi

# norma – kobiety 2.5-5.7 mg/dl, 149-339 mmol/l; mężczyźni 3.5-7 mg/dl, 208-416 mmol/l

# coś nie tak – podwyższenie poziomu

# co to znaczy – kłopoty z nerkami

mocznik we krwi

# norma – 15-40 mg%

# coś nie tak – podwyższenie stężenia

# co to znaczy – dieta bogatobiałkowa, odwodnienie, niewydolność nerek

keratyna we krwi

# norma – 0,6-1,3 mg%

# coś nie tak – podwyższone stężenie

# co to znaczy – ostra lub przewlekła niewydolność nerek

UKŁAD KRWIONOŚNY

krwinki czerwone/erytocyty/RBC (red blood cells)

# norma kobiety 3,6 – 5,0 mln w mm sześciennym, mężczyźni 4,2 – 5,4 mln w mm sześciennym

# coś nie tak powyżej lub poniżej normy

# co to znaczy poniżej normy oznacza niedokrwistość, powyżej nadkrwistość

hemokryt/Ht/HTC

# norma – kobiety 36-45%, mężczyźni 40-54%

# coś nie tak – podwyższony albo obniżony poziom

# co to znaczy – podwyższony występuje w nadkrwistościach, w niektórych chorobach nerek, w rozedmie płuc, w odwodnieniu np. przy długotrwałych biegunkach czy intensywnych wymiotach; zmniejszony obserwuje się w niedokrwostościach, w stanach przewodnienia i w późnym okresie ciąży.

hemoglobina/Hb

# norma – kobiety 12-16 g/dl, mężczyźni 13-18 g/dl

# coś nie tak – obniżenie lub podwyższenie stężenia

# co to znaczy – podwyższone obserwuje się w stanach odwodnienia i w nadkrwistościach, a obniżone w niedokrwistościach i w stanach przewodnienia

MCV(mean corpuscular volume)/Średnia objętość krwinki czerwonej

# norma – 80-92 fl tzw. krwinka normocytowa

# coś nie tak – krwinka mikrocytowa (poniżej normy), krwinka makrocytowa (powyżej normy)

# co to znaczy – przy obniżonej ilości krwinek czerwonych niedokrwistość mikrocytową (z niedoboru żelaza) albo niedokrwotość makrocytową (z niedoboru kwasu foliowego lub niedoboru witaminy B 12)

MCHC (mean corpuspular hemoglobin concentration)/średnie stężenie hemoglobiny w krwince czerwonej

# norma – 31-38 g/dl

krwinki białe/leukocyty/WBC (white blood cells)

# norma – 4-10.000 w mm sześciennym

# coś nie tak – zwiększenie ich liczby (leukocytoza) albo zmniejszenie (leukopenia)

# co to znaczy – leukocytozę obserwuje się po posiłku, pod wpływem stresu, w ciąży, w zakażeniach bakteryjnych, wirusowych, grzybicznych, stanach zapalnych, nowotworach, w terapii sterydami; leukopenia występuje w ciężkich zakażeniach bakteryjnych, wirusowych, w uszkodzeniu szpiku, chorobach szpiku, w stanach wyniszczenia, w nowotworach.

limfocyty

# norma – ok. 1200-3000 w mm sześciennym, powinna mieścić się w granicach 20-45% całkowitej liczby krwinek białych

# coś nie tak – obniżenie albo podwyższenie ich liczby

# co to znaczy – podwyższenie występuje w infekcjach, a obniżenie w ostrych chorobach zakaźnych, trakcie radioterapii i chemioterapii

płytki krwi/trombocyty/PTL

# norma – 100-450.000 w mm sześciennym krwi

# coś nie tak – zmniejszenie (trombocytopenia, małopłytkowść) lub zwiększenie (trombocytoza) ich liczby

# co to znaczy – trombocytopenia może wskazywać m.in. na białaczkę, gruźlicę, pod wpływem toksyn bakteryjnych, w infekcjach wirusowych, w niewydolności nerek, pod wpływem niektórych leków, w zaburzeniach wrodzonych; trombocytoza występuje m.in. w przewlekłych chorobach zapalnych, w chorobach nowotworowych, w marskości wątroby, we wrzodziejącym zapaleniu jelit, po wysiłku fizycznym.

czas krwawienia

# norma – poniżej 7 minut

# coś nie tak – wydłużenie czasu krwawienia

# co to znaczy – m.in. zaburzenia czynności płytek krwi w białaczkach, w marskości wątroby, mocznicy, pod wpływem niektórych leków, np. aspiryny

czas krzepnięcia

# norma – od 4 do 10 minut

# coś nie tak – wydłużenie czasu krzepnięcia

# co to oznacza – niedobory czynników krzepnięcia wrodzonych i nabytych, w leczeniu heparyną

czas protrombinowy/PT

# norma – wskaźnik protrombinowy 80-120%; INR 0,9-1,3

# coś nie tak – podwyższenie poziomu wskaźnika

# co to oznacza – niedobór witaminy K, choroby wątroby, przyjmowanie leków antykoagulacyjnych

czas koalinowo-kefalinowy/APTT

# norma – 42-65 sekund

# coś nie tak – wydłużenie czasu

# co to znaczy – wrodzone i nabyte niedobory czynników krzepnięcia (np. hemofilia), przyjmowanie niektórych leków np. heparyny

fibrynogen

# norma – 1,8-3,5g/l; 6,0-8,0/dl

# coś nie tak – podwyższony albo obniżony poziom fibrynogenu

# co to znaczy – podwyższony obserwuje się w trakcie miesiączki, w ciąży, w chorobach nerek, zakaźnych, po urazach, w infekcjach, po operacjach, w chorobach nowotworowych, a obniżony występuje w marskości wątroby, w nowotworach, w wyniku działania niektórych leków, w skazach

OB/Odczyn Biernackiego/Odczyn opadania krwinek czerwonych

# norma – kobiety 4-10 mm, mężczyźni 2-8 mm

# coś nie tak – wynik podwyższony

# co to znaczy – występuje w trakcie miesiączki, ciąży, w zakażeniach, w gruźlicy, w zawale mięśnia sercowego, w chorobach reumatoidalnych, w nowotworowych, tarczycy, wątroby, w niedokrwistości, po szczepieniach

białko we krwi

# norma – 60-80 g/l

# coś nie tak – zmniejszenie stężenia białka

# co to znaczy – występuje w chorobach przewodu pokarmowego, nerek, tarczycy, w nowotworach i w niedoborach żywieniowych

żelazo we krwi

# norma – 50-175 mikrograma/dl, 12,5-25 mikromola/dl

# coś nie tak – obniżony albo podwyższony poziom

# co to znaczy – obniżony może oznaczać niedobór żelaza w pożywieniu, zaburzenie wchłaniania żelaza z przewodu pokarmowego (np. w zespołach złego wchłaniania, przewlekłych stanach zapalnych przewodu pokarmowego), znaczną utratę żelaza (np. przy obfitych miesiączkach, kwawieniach z przewodu pokarmowego), nadmierne odkładanie żelaza w tkankach (np. w stanach zapalnych w chorobach nowotworowych); podwyższony poziom występuje w zaburzeniach magazynowania żelaza (np. w niewydolności wątroby), w zatruciu ołowiem, gdy żelazo dostarczane jest w nadmiarze.

kwas foliowy

# norma – 5-20 ng/ml

# coś nie tak – zbyt niskie stężenie

# co to znaczy – występuje w niedoborach w diecie, w anoreksji, w alkoholiźmie i przy zwiększonym zapotrzebowaniu (w ciąży, w czasie karmienia, w nowotworach, w ostrych chorobach zapalnych, w przewlekłych stanach gorączkowych)

HORMONY PŁCIOWE

androgeny

testosteron

# Norma – kobiety 0,69-2,77 nmol/l, 0,2-0,8 ng/ml; mężczyźni – 7,6-34 nmol/l, 0,2-0,8 ng/ml

dihydrotestosteron

# norma – mężczyźni 0,7-3,5 nmol/l, 0,2-1,0 ng/ml

androstendion

# norma – kobiety i mężczyźni 2,7-5,8 nmol/l, 0,8-1,6 ng/ml

DHEA

# norma – kobiety 5,2-25,3 nmol/l, 1,5?7,3 ng/ml; mężczyźni 13,8-27,7 nmol/l, 4,0-8,0 ng/ml

# coś nie tak – zmniejszone lub zwiększone stężenie androgenów

# co to znaczy – zwiększone stężenie obserwuje się u mężczyzn np. w guzach jąder, u kobiet w guzach kory nadnerczy i jajników, we wrodzonych defektach syntezy sterydów nadnerczowych; zmniejszone stężenie występuje w chorobach przysadki lub podwzgórza, w chorobach metabolicznych, w przewlekłych, wyniszczających chorobach np. w mocznicy, marskości wątroby

hormon folikulotropowy/FSH/Folikulotropina

# norma – kobiety: faza folikulinowa 4-10 U/l, faza owulacyjna 10-25 U/l, faza luteinowa 2-8 U/l, po menopauzie poniżej 20 U/l; mężczyźni 2-10 U/l

# coś nie tak – podwyższenie lub obniżenie poziomu

# co to znaczy – podwyższenie u kobiet może oznaczać zaburzenie pracy jajników, u mężczyzn w nasieniaku jąder; obniżenie we wtórnej niedoczynności gonad, w późnej fazie nadczynności przysadki

hormon luteinizujący/Lutropina/LH

# norma – kobiety: faza folikulinowa 1-20 U/l, faza owulacyjna 26-94 U/l, faza luteinowa 1-8 U/l, po menopauzie 13-80 U/l; mężczyźni 2-9 U/l

# coś nie tak – podwyższenie lub obniżenie poziomu LH

# co to znaczy – podwyższenie występuje w gruczolakach przysadki, niewydolności jajników u kobiet, niewydolności jąder u mężczyzn, w zespole wielotorbielowatych jajników, w zespole niewrażliwości na androgeny, obniżenie poziomu obserwuje się w gruczolaku przysadki i niedoczynności przysadki, w anoreksji, podczas przyjmowania testosteronu, stosowania HTZ

prolaktyna

# norma – kobiety: faza folikulinowa poniżej 15 ng/ml, faza luteinowa 20 ng/ml, po menopauzie poniżej 15 ng/ml; mężczyźni – poniżej 15 ng/ml

# coś nie tak – podwyższone albo obniżone stężenie

# co to znaczy – podwyższone występuje w ciąży, pod wpływem stresu, w guzach przedniego płata przysadki, w ciężkiej niewydolności nerek, w trakcie przyjmowania leków hamujących owulację, pod wpływem niekórych leków antydepresyjnych i obniżających ciśnienie krwi; obniżone stężenie obserwuje się w niewydolności przysadki

HORMONY TARCZYCY

tyroksyna/T4

# norma – stężenie wolnej tyroksyny 10-31 pmol/l, całkowite stężenie 64-155 nmol/l

# coś nie tak – zwiększenie albo zmniejszenie stężenia

# co to znaczy – zmniejszenie stwierdza się w niedoczynności tarczycy, a zwiększenie w nadczynności tarczycy

trójjodotyronina/T3

# norma – 3,5-10 pmol/l

# coś nie tak – zwiększenie albo zmniejszenie stężenia

# co to znaczy – zmniejszenie stwierdza się w niedoczynności tarczycy, w cukrzycy, pod wpływem wysiłku fizycznego, w chorobach ogólnoustrojowych; zwiększenie obserwuje się nadczynności tarczycy

TSH/Hormon tyreotropowy, Tyreotropina

# norma – 0,32-5 mU/l

# coś nie tak – zmniejszenie albo zwiększenie stężenia

# co to znaczy – zmniejszenie występuje w uszkodzeniu podwzgórza albo części gruczołowej przysadki, w pierwotnej nadczynności tarczycy, podczas leczenia hormonami tarczycy, zwiększenie stężenia występuje w niedoczynności tarczycy, w gruczolaku tarczycy

UKŁAD POKARMOWY

aminotrasferazy w surowicy/AsPAT (GOT) i ALAT(GPT)

# norma – nie więcej niż 510 nmol/1/s lub 30 jm

# coś nie tak – podwyższony poziom

# co to znaczy – występuje w uszkodzeniu wątroby, w martwicach mięśnia sercowego, w uszkodzeniu mózgu, w uszkodzeniu płuc

bilirubina

# norma – bilirubina całkowita< 1,1 mg/dl

# coś nie tak – wzrost stężenia

# co to znaczy – występuje w żółtaczce, w ciąży i u noworodków

bilirubina estryfikowana (związana)

# norma < 0,3 mg/dl

# coś nie tak – wzrost stężenia

# co to znaczy – występuje w wirusowym zapaleniu wątroby, w uszkodzeniu wątroby na skutek zatrucia, w marskości wątroby, w chorobach metabolicznych, w cholestazie wątrobowej

amylaza we krwi

# norma – 60-160 IU

# coś nie tak – podwyższenie poziomu

# co to znaczy – uszkodzenie komórek trzustki lub ślinianek, stany zapalne trzustki, guzy trzustki

amylaza w moczu

# norma – 50-330 IU

# coś nie tak – podwyższony albo obniżony poziom

# co to znaczy – podwyższony poziom może oznaczać ostre zapalenie trzustki, kamica żółciowa, kamica przewodów żółciowych, zapalenie ślinianek, kamica przewodów ślinowych, świnka; obniżony poziom choroby nerek

lipaza

# norma – 100-500 nmol/l/s

# coś nie tak – wzrost poziomu

# co to znaczy – choroby trzustki, przewlekłe choroby pęcherzyka żółciowego

glukoza we krwi

# norma – 70-100 mg%

# coś nie tak – podwyższone albo obniżone stężenie

# co to znaczy – podwyższone stężenie stwierdza się w nietolerancji glukozy, cukrzycy, chorobach trzustki, chorobach przysadki; zmniejszone występuje w niedoborach żywieniowych, nadmiernym zużycie glukozy (np. w trakcie wysiłku), w przedawkowaniach insuliny, niedoczynności przysadki i nadnerczy, toksycznych uszkodzeniach wątroby

próba obciążenia glukozą

# norma – glukoza 120 minut po obciążeniu 75 g glukozy, 70-100 mg/dl (3.9-5.6 mmol/l)

glukoza (cukier) w moczu

# norma – brak

# coś nie tak – obecność

# co to znaczy – podwyższone stężenie cukru we krwi, powyżej 180 mg%

cholesterol w surowicy

# norma – 150-220 mg%

# coś nie tak – podwyższone albo obniżone stężenie

# co to znaczy – podwyższone może oznaczać nadmiar cholesterolu w pożywieniu, zaburzone przemiany metabolicznej cholesterolu np. w niedoczynności tarczycy, cukrzyca, choroby nerek; obniżone upośledzoną produkcję cholesterolu przez uszkodzone komórki wątroby, niedożywienie, nasilone procesy metaboliczne w nadczynności tarczycy, zespoły złego wchłaniania

frakcje cholesterolu, czyli dobry i zły cholesterol

LDL i VLDL – tzw. zły cholesterol

# norma LDL – ok. 50-75% cholesterolu całkowitego, VLDL ok. 5% cholesterolu całkowitego

HDL – tzw. dobry cholesterol

# norma – ok. 20-35% cholesterolu całkowitego

trójglicerydy

# norma – 0,4-1.8 mmol/l

# coś nie tak – zwiększone stężenie

# co to znaczy – nadmiar trójglicerydów w pokarmach, zwiększone wytwarzanie trójglicerydów przez wątrobę (w głodówkach, w cukrzycy, w alkoholizmie, w niewydolności nerek), zwolnione spalanie trójglicerydów (w niedoczynności tarczycy)

UKŁAD KRĄŻENIA

ciśnienie tętnicze

# norma – skurczowe 110-140 mmHg, rozkurczowe 70-90 mm/Hg, ciśnienie optymalne 120/80 mmHg

# coś nie tak – nadciśnienie i niedociśnienie, o wiele większy zdrowotny problem stanowi nadciśnienie

Nadciśnienie łagodne

Górna wartość, czyli ciśnienie skurczowe 140-160 mmHg

Dolna wartość, czyli ciśnienie rozkurczowe 90-100 mmHg

Nadciśnienie średnio ciężkie

Górna wartość – ciśnienie skurczowe 160-180 mmHg

Dolna wartość – ciśnienie rozkurczowe 100-110 mmHg

Nadciśnienie ciężkie

Górna wartość – ciśnienie skurczowe ponad 180 mmHg

Dolna wartość – ciśnienie rozkurczowe ponad 110 mmHg

UKŁAD KOSTNY

wapń w surowicy

# norma – 2,25-2,65 mmol/l

# coś nie tak – podwyższony albo obniżony poziom

# co to znaczy – podwyższony (hiperkalcemia) występuje w nadmiernym wchłanianiu wapnia z przewodu pokarmowego, nadmiernej ilość wapnia w pokarmie, wzmożonej ucieczce wapnia z kości, podczas długotrwałego unieruchomienia, w nadczynności przytarczyc i tarczycy, nowotworach, przerzutach nowotworowów do kości, w upośledzonym wydalaniu wapnia z moczem; obniżony (hipokalcemia) stwierdza się w zwiększonym zapotrzebowaniu na wapń np. w ciąży i podczas karmienia, niedostatecznej ilości witaminy D, zaburzeniach metobolizmu witaminy D występujących w chorobach nerek i chorobach wątroby, marskości żółciowej watroby, ostrym zapalenie trzustki, terapii niektórymi lekami moczopędnymi

wapń w moczu

# norma – 3-5 mmol/24 godz., 120-200 mg/24 godz.

# coś nie tak – podwyższony lub obniżony poziom

# co to znaczy – podwyższony występuje w nadmiernym uwalnianiu wapnia z kości, nadmiernym wchłanianiu wapnia z przewodu pokarmowego, podwyższonym poziomie wapnia we krwi, obniżony w chorobach przewodu pokarmowego, tarczycy, przytarczyc, w trakcie stosowanie niektórych leków

fosforany we krwi

# norma – 1,10-1,50 mmol/l

# coś nie tak – zwiększenie albo obniżenie stężenia

# co to znaczy – zmniejszenie (hipofosfatemia) występuje w diecie ubogofosforanowej, jadłowstręcie, stanach wyniszczenia u alkoholików, zaburzeniach wchłaniania z przewodu pokarmowego, w trakcie stosowanie niektórych leków wiążących fosforany, nadmiernej utracie fosforanów przez nerki np. w chorobach przytarczyc, nerek i nadmiarze sterydów; zwiększenie (hiperfosfatemia) występuje w nadmiarze witaminy D, w trakcie chemioterapii nowotworów, w niewydolności nerek, w nasilonym uwalnianiu fosforanów z kości.

fosfotaza zasadowa

# norma – 580-1400 nmol/l/s, 35-84 j.m.

# coś nie tak – podwyższenie albo zmniejszenie poziomu

# co to znaczy – podwyższenie stwierdza się w niedoborach witaminy D3, nadczynności przytarczyc, nowotworach pierwotnych i przerzutowych do kości, marskości żółciowej wątroby, pod wpływem niektórych leków, w niektórych nowotworach; zmniejszenie występuje w niedoczynności tarczycy, niedokrwistości, w niedoborach białka, we wrodzonym defekcie metabolicznym, karłowatości przysadkowej

parathormon/PTH

# norma – poniżej 5 pmol/l

# coś nie tak – wzrost poziomu

# co to znaczy – występuje w pierwotnej albo wtórnej nadczynności przytarczyc, niewydolności nerek, w zespole złego wchłaniania, w rzekomej niedoczynności przytarczyc

5 odpowiedzi na pytanie: Sprawdź, co oznaczają Twoje wyniki badań

 1. Re: Sprawdź, co oznaczają Twoje wyniki badań

  dzieki. przydatna rzecz.


  Ala i Filipek
  ur 29.07.2003

  • Re: Sprawdź, co oznaczają Twoje wyniki badań

   Dzięki, bardzo fajne.

   Aga i Kuba (25.06.2003)

   • Re: Sprawdź, co oznaczają Twoje wyniki badań

    Rewelacja ! Dzięki za informacje !

    • Re: Sprawdź, co oznaczają Twoje wyniki badań

     Dzięki! Na pewno się przyda! pzdr

     Ada 21m!
     ps.friko.pl

     • Zamieszczone przez Redford

      # coś nie tak – więcej niż 3 krwinki

      # co to znaczy – powyżej10 krwinek w polu widzenia mogą sugerować chorobę nerek, m.in. gruźlicę, kamicę, zmiany zapalne, nowotwory nerek i pęcherza, zaburzenia krzepnięcia krwi, niewydolność krążenia,

      Hm, ostatnio na badaniach miałem 7 krwinek. Zaczynam się już bać. Jutro mam wizytę

      Znasz odpowiedź na pytanie: Sprawdź, co oznaczają Twoje wyniki badań

      Dodaj komentarz

      Angina u dwulatka

      Mój Synek ma 2 lata i 2 miesiące. Od miesiąca kaszlał i smarkał a od środy dostał gorączki (w okolicach +/- 39) W tym samym dniu zaczął gorączkować mąż –...

      Czytaj dalej →

      Mozarella w ciąży

      Dzisiaj naszła mnie ochota na mozarellę. I tu mam wątpliwości – czy w ciąży można jeść mozzarellę?? Na opakowaniu nie ma ani słowa na temat pasteryzacji.

      Czytaj dalej →

      Ile kosztuje żłobek?

      Dziewczyny! Ile płacicie miesięcznie za żłobek? Ponoć ma być dofinansowany z gminy, a nam przyszło zapłacić 292 zł bodajże. Nie wiem tylko czy to z rytmiką i innymi. Czy tylko...

      Czytaj dalej →

      Dziewczyny po cc – dreny

      Dziewczyny, czy któraś z Was miała zakładany dren w czasie cesarki? Zazwyczaj dreny zdejmują na drugi dzień i ma on na celu oczyszczenie rany. Proszę dajcie znać, jeśli któraś miała...

      Czytaj dalej →

      Meskie imie miedzynarodowe.

      Kochane mamuśki lub oczekujące. Poszukuję imienia dla chłopca zdecydowanie męskiego. Sama zastanawiam się nad Wiktorem albo Stefanem, ale mój mąż jest jeszcze niezdecydowany. Może coś poradzicie? Dodam, ze musi to...

      Czytaj dalej →

      Wielotorbielowatość nerek

      W 28 tygodniu ciąży zdiagnozowano u mojej córeczki wielotorbielowatość nerek – zespół Pottera II. Mój ginekolog skierował mnie do szpitala. W białostockim szpitalu po usg powiedziano mi, że muszę jechać...

      Czytaj dalej →

      Ruchome kolano

      Zgłaszam się do was z zapytaniem o tytułowe ruchome kolano. Brzmi groźnie i tak też wygląda. dzieciak ma 11 miesięcy i czasami jego kolano wyskakuje z orbity wygląda to troche...

      Czytaj dalej →
      Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
      Logo
      Enable registration in settings - general