Zmiany w wychowawczym – czy ktoś czytał?

Dzisiaj albo wczoraj w gazecie Wyborczej miał być artykuł o zmianach w zasiłku wychowawczym, które mają być wprowadzone z dniem 1 października, ja niestety zapomniałam kupić gazety… Czy któraś z Was cztała i może mi napisać o jakie zmiany chodzi?


[Zobacz stronę]

4 odpowiedzi na pytanie: Zmiany w wychowawczym – czy ktoś czytał?

 1. CHETNIE TEZ SIE DOWIEM

  bo jestem zainteresowana a nic nie słyszalam o zmianach.

  LESZCZYNKA,Mati,Natka i Emi.

  • Re: Zmiany w wychowawczym – czy ktoś czytał?

   U S T A W A
   z dnia 30 lipca 2004 r.

   o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

   Art. 1.
   W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228,
   poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 35, poz. 305 i Nr 64, poz. 593) wprowadza się
   następujące zmiany:
   1) w art. 3 pkt 16 otrzymuje brzmienie:
   “16) rodzinie – oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny:
   małżonków, rodziców, opiekuna prawnego dziecka, opiekuna faktycznego
   dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25
   roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące
   się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku
   z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie
   pielęgnacyjne;”;
   2) w art. 6:
   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
   “1. Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2
   pkt 1 i 2, do ukończenia przez dziecko:
   1) 18 roku życia lub
   2) nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
   albo
   3) 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole
   wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym
   stopniu niepełnosprawności.”,
   b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
   “1a. Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole
   wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.”;
   3) w art. 12 uchyla się ust. 7;
   4) w art. 15 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
   “1) na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w
   miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub
   ponadgimnazjalnej, a także gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby
   uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o
   stopniu niepełnosprawności – w wysokości 80 zł miesięcznie na dziecko
   albo”;
   5) w art. 16 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
   “5. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie przebywającej w instytucji
   zapewniającej całodobowe utrzymanie, jeżeli pobyt osoby i udzielane przez
   tę instytucję świadczenia częściowo lub w całości finansowane są z budżetu
   państwa albo z Narodowego Funduszu Zdrowia.”;
   6) w art. 23:
   a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:
   “4a. W przypadku gdy w stosunku do osoby ubiegającej się o świadczenia
   rodzinne wystąpią wątpliwości dotyczące okoliczności, o których mowa w
   art. 3 pkt 17, organ właściwy może przeprowadzić wywiad.
   4b. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, kierownik ośrodka pomocy
   społecznej udostępnia organowi właściwemu aktualny rodzinny wywiad
   środowiskowy, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej, osoby
   ubiegającej się o świadczenia rodzinne.”,
   b) w ust. 5 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
   “4) wywiadu, o którym mowa w ust. 4a,”;
   7) po art. 70 dodaje się art. 70a w brzmieniu:
   “Art. 70a. 1. Osobie otrzymującej dodatek, o którym mowa w art. 12, która
   do dnia 30 kwietnia 2004 r. pobierała świadczenia z funduszu
   alimentacyjnego, ustala się w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do
   dnia 31 grudnia 2004 r. prawo do tego dodatku w wysokości 70%
   przysługującego w kwietniu 2004 r. świadczenia z funduszu
   alimentacyjnego. Dodatek nie może być niższy niż 170 zł na dziecko
   albo 250 zł na dziecko, o którym mowa w art. 12 ust. 4.
   2. Osoba, która do dnia wejścia w życie ustawy, otrzymywała
   świadczenie z funduszu alimentacyjnego i po dniu 1 maja 2004 r. nie
   otrzymywała dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka, nabywa
   w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. na
   wniosek, prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego
   wychowywania dziecka w wysokości 70% świadczenia z funduszu
   alimentacyjnego przysługującego w kwietniu 2004 r., jeżeli dochód
   rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 612 zł i
   rodzina spełnia pozostałe warunki określone w ustawie.
   3. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie może być wyższy niż 300
   zł na dziecko.
   4. Osobie, o której mowa w ust. 1, wysokość dodatku do zasiłku
   rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka ustala się z
   uwzględnieniem wypłaconych po dniu 1 maja 2004 r. dodatków, o
   których mowa w art. 12. Wysokość dodatku ustala się z urzędu, po
   dołączeniu zaświadczenia o wysokości przysługującego w kwietniu
   2004 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
   5. Zmiana decyzji w sprawie wysokości dodatku z tytułu samotnego
   wychowywania dziecka w przypadku osób, o których mowa w ust. 1, nie
   wymaga zgody strony.”.
   Art. 2.
   Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu ogłoszenia.

   Anies i Wojtuś (23.07.2003)

   • Re: Zmiany w wychowawczym – czy ktoś czytał?

    zmiany sa tylko kosmetyczne
    ogólnie zasady przyznawania, kwoty itp sa jak były

    w szczegolnosci zmiany dotycza osob pobierajacych wczesniej swiadczenia z funduszu alimentacyjnego

    Anies i Wojtuś (23.07.2003)<img src=”/upload/28/6/_330347_n.jpg”>

    • Re: Zmiany w wychowawczym – czy ktoś czytał?

     Dziękuję


     [Zobacz stronę]

     Znasz odpowiedź na pytanie: Zmiany w wychowawczym – czy ktoś czytał?

     Dodaj komentarz

     Mozarella w ciąży

     Dzisiaj naszła mnie ochota na mozarellę. I tu mam wątpliwości – czy w ciąży można jeść mozzarellę?? Na opakowaniu nie ma ani słowa na temat pasteryzacji.

     Czytaj dalej →

     Ile kosztuje żłobek?

     Dziewczyny! Ile płacicie miesięcznie za żłobek? Ponoć ma być dofinansowany z gminy, a nam przyszło zapłacić 292 zł bodajże. Nie wiem tylko czy to z rytmiką i innymi. Czy tylko...

     Czytaj dalej →

     Dziewczyny po cc – dreny

     Dziewczyny, czy któraś z Was miała zakładany dren w czasie cesarki? Zazwyczaj dreny zdejmują na drugi dzień i ma on na celu oczyszczenie rany. Proszę dajcie znać, jeśli któraś miała...

     Czytaj dalej →

     Meskie imie miedzynarodowe.

     Kochane mamuśki lub oczekujące. Poszukuję imienia dla chłopca zdecydowanie męskiego. Sama zastanawiam się nad Wiktorem albo Stefanem, ale mój mąż jest jeszcze niezdecydowany. Może coś poradzicie? Dodam, ze musi to...

     Czytaj dalej →

     Wielotorbielowatość nerek

     W 28 tygodniu ciąży zdiagnozowano u mojej córeczki wielotorbielowatość nerek – zespół Pottera II. Mój ginekolog skierował mnie do szpitala. W białostockim szpitalu po usg powiedziano mi, że muszę jechać...

     Czytaj dalej →

     Ruchome kolano

     Zgłaszam się do was z zapytaniem o tytułowe ruchome kolano. Brzmi groźnie i tak też wygląda. dzieciak ma 11 miesięcy i czasami jego kolano wyskakuje z orbity wygląda to troche...

     Czytaj dalej →
     Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
     Logo
     Enable registration in settings - general