Zwolnienie dla męża po cc?

Czy ktoś się orientuje czy po cc przysługuje ojcu dziecka dwa tygodnie zwolnienia żeby opiekować się żoną? Gdzieś przeczytałam że tak jest ale nigdy o tym nie słyszałam. Czy któraś z was brała takie zwolnienie dla męża?

24 odpowiedzi na pytanie: Zwolnienie dla męża po cc?

rena12 Dodane ponad rok temu,

jeszcze ja się dorzucę do pytania

a jezeli przysługuje takie zwolnienie (bo słyszałam, że tak), to może też jakiś zasiłeczek?

pati2007 Dodane ponad rok temu,

tak przysługuje opieka nad żona trzeba wżąść zwolnienie ze szpitala (dane męża)

mamaaleksa Dodane ponad rok temu,

Przysługuje. Dostajecie je przy wypisie ze szpitala.

rena12 Dodane ponad rok temu,

nie wiecie od kiedy są takie przepisy?

Ja 3 lata temu rodziłam małego, poród tragedia długo do siebie dochodziłam, a mój mąż nawet 2 dni okolicznościowego nie dostał.
Do domu brat mnie przywiózł, bo on był w pracy.

Jak to dobrze, że są takie fora

efunia20 Dodane ponad rok temu,

Zamieszczone przez efunia20:Czy ktoś się orientuje czy po cc przysługuje ojcu dziecka dwa tygodnie zwolnienia żeby opiekować się żoną? Gdzieś przeczytałam że tak jest ale nigdy o tym nie słyszałam. Czy któraś z was brała takie zwolnienie dla męża?

Dzięki za info. Mam jeszcze jedno pytanie, czy jeżeli nie jesteśmy po ślubie to nie będzie problemu z takim zwolnieniem? Przysługuje ono mężowi czy ojcu dziecka?

mamaaleksa Dodane ponad rok temu,

Zamieszczone przez rena12:nie wiecie od kiedy są takie przepisy?

Ja 3 lata temu rodziłam małego, poród tragedia długo do siebie dochodziłam, a mój mąż nawet 2 dni okolicznościowego nie dostał.
Do domu brat mnie przywiózł, bo on był w pracy.

:Strach::Strach::Strach:
Pracodawca Twojego Męża, absolutnie powinien był dać mu wolne.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.
Dz.U. z 1996 r. nr 60 poz. 281 z późn. zm.

§ 15. Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący: 1) 2 dni – w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy,

§ 16. 1. Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w § 8 zdanie drugie, § 9, § 11 ust. 1 pkt 2, § 12 oraz § 15, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalonego w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 297 Kodeksu pracy.

Pierwszego synka też rodziłam trzy i pół roku temu (b. długi poród zakończony cc) i ordynator sam zaproponował / zapowiedział, że wypiszą Mężowi dwa tygodnie opieki nad nami.
W tym roku sami z góry o tym przypomnieliśmy.

mamaaleksa Dodane ponad rok temu,

Zamieszczone przez efunia20:Mam jeszcze jedno pytanie, czy jeżeli nie jesteśmy po ślubie to nie będzie problemu z takim zwolnieniem? Przysługuje ono mężowi czy ojcu dziecka?

USTAWAz dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

(tekst pierwotny: Dz. U. 1999 r. Nr 60 poz. 636)
(tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 31 poz. 267)

Rozdział 7 – Zasiłek opiekuńczy

Art. 32. 1. Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad: 1) dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku: a) nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza,
b) porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki,
c) pobytu małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej;

2) chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat;
3) innym chorym członkiem rodziny.
2. Za członków rodziny, o których mowa w ust. 1 pkt 3, uważa się małżonka, rodziców, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku ponad 14 lat – jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki.

3. Za dzieci w rozumieniu ust. 1 i 2 uważa się dzieci własne ubezpieczonego lub jego małżonka oraz dzieci przysposobione, a także dzieci obce przyjęte na wychowanie i utrzymanie.

Art. 33. 1. Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez okres:
1) 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dziećmi, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2;
2) 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad innymi członkami rodziny, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 3.
2. Zasiłek opiekuńczy przysługuje łącznie na opiekę nad dziećmi i innymi członkami rodziny za okres nie dłuższy niż 60 dni w roku kalendarzowym.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się niezależnie od liczby członków rodziny uprawnionych do zasiłku opiekuńczego oraz bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny wymagających opieki.

Art. 34. Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny. Nie dotyczy to jednak opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat.

Art. 35. 1. Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80 % podstawy wymiaru zasiłku.
2. Do zasiłku opiekuńczego stosuje się odpowiednio przepisy art. 11 ust. 4 oraz art. 12 i 17.

Jeśli nie jesteście małżeństwem, Twój partner musi zaznaczyć, że chodzi o opiekę nad dzieckiem.

rena12 Dodane ponad rok temu,

czy zasiłek opiekuńczy to jest to samo co pobory za pracę męża w tym okresie?

ciapa Dodane ponad rok temu,

Zamieszczone przez rena12:czy zasiłek opiekuńczy to jest to samo co pobory za pracę męża w tym okresie?

Art. 35. 1. Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80 % podstawy wymiaru zasiłku.

NIe wiem czy chodzi Ci o to czy dostajesz dodatkową kase? To płacone jest jak chorobowe. NIe ma nic dodatkowego.

rena12 Dodane ponad rok temu,

dzięki
chyba juz wszystko wiem

mamaaleksa Dodane ponad rok temu,

A jeśli myślisz o “dofinansowaniu”;), to po urodzeniu dziecka postarajcie się:
1. o becikowe;
2. o “wypłatę” za urodzenie dziecka u ubezpieczyciela, jeśli jesteś dodatkowo ubezpieczona (i Ty, i Twój partner możecie starać się o pieniądze osobno, jeżeli oboje płacicie to ubezpieczenie);
3. o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka w Twoim miejscu pracy lub na uczelni, jeśli studiujesz (zapytaj tylko, czy możesz się o nią starać).
I chyba tyle, nic mi w każdym razie więcej nie przychodzi do głowy.

rena12 Dodane ponad rok temu,

dal mnie największym bezsensem jest to, że nawet jak sie pracuje od paru ładnych lat i płaci ZUSy to z ZUS się nie należy;;;;;;;;;;;

ciapa Dodane ponad rok temu,

A becikowe istnieje? 😀
I jak to teraz jest z mopsu, z urzedu miasta? Trezba miec okreslone dochody?

rena12 Dodane ponad rok temu,

becikowe istnieje i należy się jak psu buda – po 1000 dla każdego, jak małe dochody to coś więcej

mamaaleksa Dodane ponad rok temu,

Zamieszczone przez ciapa:A becikowe istnieje? 😀
I jak to teraz jest z mopsu, z urzedu miasta? Trezba miec okreslone dochody?

Istnieje!!!

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.
Becikowe przysługuje wszystkim, niezależnie od uprawnień do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz od dochodu rodziny, w wysokości 1000 zł na dziecko. Wprowadzone ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 12, poz. 67).

Becikowe jest świadczeniem rodzinnym. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) w art. 21 ust. 1 pkt 8 stanowi, iż świadczenia rodzinne są wolne od podatku dochodowego.
[LIST]
[*]Becikowe przysługuje:

 • matce,
 • ojcu lub
  [*]opiekunowi prawnemu dziecka. [/LIST] o becikowe można złożyć w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej (w miejscu, gdzie wypłacane są świadczenia rodzinne) w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka (zmiana wprowadzona w czerwcu 2007 roku, wcześniej obowiązywal termin 3 miesięcy). Wniosek złożony po terminie będzie pozostawiony bez rozpoznania.
  Do wniosku o becikowe dołączamy następujące dokumenty:
  [LIST]
  [*]
 • dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o becikowe
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający datę urodzenia dziecka;
  [*], że na dziecko nie zostało wcześniej pobrane becikowe np. przez drugiego z rodziców). [/LIST]Skopiowałam z tej stronki: [Zobacz stronę]

 • magonil Dodane ponad rok temu,

  Zamieszczone przez efunia20:Czy ktoś się orientuje czy po cc przysługuje ojcu dziecka dwa tygodnie zwolnienia żeby opiekować się żoną? Gdzieś przeczytałam że tak jest ale nigdy o tym nie słyszałam. Czy któraś z was brała takie zwolnienie dla męża?
  mój mąż dostał jak wyszłam ze szptala od mojej ginekolog, nie chciała dac od razu po szpitalu tylko 2 dni po, gdyż uważą że gdybym potrzebowała opieki to nie wypuścili by mnie ze szpitala, a po kilku dniach może już tej opieki bym potrzebowałabo np gorzej bym się poczuła,
  namieszałam ale mam nadzieję że zrozumiałaś, w szpitalu nie pytałam się o to

  bratek Dodane ponad rok temu,

  oprócz becikowego “ogólnego”, ktore dostaje sie niezależnie od dochodów mozna wystapic z wnioskiem o becikowe “socjalne” tzn. jeśli ma się niskie dochody- wtedy dostaje sie drugi tysiąc 🙂

  bratek Dodane ponad rok temu,

  a opieka dla męża- max 14 dniowa- platna 80%- nie przysługuje jedynie tatusiowi prowadzącemu wlasną działalność gospodarczą :-((

  rena12 Dodane ponad rok temu,

  bo taki nie musi sie opiekować żoną

  tusiaaa24 Dodane ponad rok temu,

  Zamieszczone przez mamaaleksa:Przysługuje. Dostajecie je przy wypisie ze szpitala.

  trzeba sie upomniec bo tam raczej nikt z tym sie nie narzuca

  Znasz odpowiedź na pytanie: Zwolnienie dla męża po cc?

  Dodaj komentarz

  Polecam
  Umywalka nablatowa?
  Jesli posiadacie takową w łazience to napiszcie jak się sprawdza. Nie jestem przekonana do niej, bo wydaje mi się, że miedzy blatem a umywalką bedzie się zbierał brud:(
  Czytaj dalej
  Tematy, których nie znalazłam w forum
  Emeryt a działalność gosp.(???)
  [FONT=Calibri][SIZE=3]Dziewczyny, mam nadzieję, że znajdzie się ktoś, kto podpowie mi co nie co:). Otóż... jest osoba, która przeszła na wcześniejszą emeryturę. Ta osoba zaczyna pracę od nowego roku (praca na
  Czytaj dalej