Aniołkowi Rodzice

W Polsce rocznie dochodzi do około 40 tysięcy poronień na różnym etapie rozwoju płodowego dziecka. W 2010 roku po raz pierwszy na Dolnym Śląsku podjęte zostały działania, które miały na celu objęcie bezpłatną interdyscyplinarną opieką i wsparciem kobiety i ich rodziny dotknięte taką stratą. Ponadto zrealizowano szereg działań warsztatowo- szkoleniowych skierowanych do osób zawodowo związanych z tym obszarem.

Rozpoczynamy spotkania kolejnych grup terapeutycznych w ramach projektu “Problemy Aniołkowych Rodziców- życie po stracie dziecka” współfinansowanego ze środków FIO. Osoby zainteresowane udziałem, serdecznie zapraszamy do kontaktu. Spotkania są nieodpłatne.

Projekt skierowany jest do rodziców doświadczonych stratą dziecka w okresie płodowym, okołoporodowym i krótko po narodzeniu oraz udzielającego im pomocy personelu. Beneficjentami projektu są również studenci kierunków medycznych i społecznych oraz przedstawiciele mediów.

Realizowane działania to m. in.:

-objęcie interdyscyplinarną opieką rodziców doświadczonych stratą poprzez poradnictwo, działania terapeutyczne i psychoedukacyjne, spotkania indywidualne i grupowe;

-szkolenie i superwizowanie personelu placówek medycznych, poradni psychologiczno- pedagogicznych oraz studentów ostatnich lat kierunków medycznych i społecznych w pracy z klientem po stracie;

-opracowanie i wydanie poradnika; wznowienie publikacji “Kołysanka dla Anioła”,?Niewidzialny Tata??Pozostaniesz w naszych sercach?; opracowanie i wydanie materiałów edukacyjno- informacyjnych;

-upowszechnianie materiałów psychoedukacyjnych i standardów pracy z rodzicami doświadczonymi stratą dziecka; współpraca z oddziałami szpitalnymi i klinicznymi;

-wznowienie działań szkoły rodzenia dla rodziców doświadczonych stratą dziecka;

-uruchomienie telefonu edukacyjno- informacyjno-wspierającego;

W dziale materiały informacyjny [Zobacz stronę] możecie Państwo zapoznać się z publikacją “Kołysanka dla Anioła” zawierającą historie uczestników naszych zajęć, wypowiedzi specjalistów i prawa pacjenta.

serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane do kontaktu:

[Zobacz stronę]
[email][email protected][/email]
(71) 3493911

Znasz odpowiedź na pytanie:

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo