Nowe Vademecum Starających

Nawiązując do Vademecum Gablysi [Zobacz stronę] powstał ten, zaktualizowany. Proszę o nie odpowiadanie w tym wątku 🙂

Witam wszystkich zainteresowanych podstawowymi informacjami dotyczącymi płodności, dla starających się, dla niecierpliwych oraz w celu kontroli lekarzy, którzy niestety nie zawsze są tacy, jacy powinni być i trzeba patrzeć im na ręce!
Informacje podstawowe na temat naszego cyklu
[Zobacz stronę]
Instrukcja wykresów FF
[Zobacz stronę]
oraz dodatkowo o mierzeniu temperatury co jest przydatne przy wykresach
[Zobacz stronę]
A tutaj zebrane informacje na temat naszego cyklu, objawy ciążowe itp zebrane przez jedną z forumek – Słoneczko2009 [Zobacz stronę]

UWAGA!!! NALEŻY ZWRACAĆ UWAGĘ NA NORMY PODANE NA WYNIKU!!! mogą się różnić od przedstawionych, każde laboratorium ma też swoje granice normy, podawane na wyniku.

HORMONY

*FSH i LH [należy wykonać w 1-5 dniu cyklu]*

NORMA!
FSH 3- 12 mlU/ml FSH – hormon folikulostymulina lub inaczej hormon folikulotropowy
LH 2-13 mlU/ml LH – luteotropina albo inaczej hormon luteinizujący.
Dokładniej:
– Wartość FSH poniżej 3 mIU/ml sygnalizuje niewydolność przysadki.
– Wartość FSH 9-12 mIU/ml oznacza obniżoną rezerwę jajnikową.
– Wartość FSH 12-18 mIU/ml oznacza wyczerpującą się rezerwę jajnikową, stymulacja owulacji przy takim FSH jest trudna.

Przy FSH > 18 mIU/ml stymulacja owulacji jest bardzo trudna, a często niemożliwa, prawdopodobieństwo ciąży jest bardzo małe.
Istotny jest stosunek stężeń obu gonadotropin. W przypadku prawidłowego cyklu stosunek LH:FSH jest bliski 1, w niewydolności przysadki ulega zmniejszeniu poniżej 0,6, a w zespole policystycznych jajników (PCOS) wzrasta powyżej 1,5. Wynik może zależeć od metody badania. Dodatkowe badanie stwierdzające wyczerpującą się rezerwę jajnikową: Inhibinę B i AMH (antymulerianhormon).
Badanie to stosuje sie w sytuacji braku odpowiedzi na stymulację, lub w sytuacji wysokiego FSH. Powinno się ją przeprowadzić przed stymulacją nie tylko w przygotowaniach do IVF ale równiez do inseminacji. Niska wartość Inhibiny B zwiększa ryzyko samoistnych poronień.

AMH norma > 1,4 ng/ml
Inhibina B norma > 20pg/ml

UWAGA!
W najczęściej stosowanym kryterium PCOS stwierdza się jeśli występują przynajmniej dwa z podanych niżej trzech objawów:
– rzadkie miesiączki lub nieregularne miesiączki lub brak owulacji,
– nadmiar androgenów (głównie testosteronu),
– charakterystyczny obraz jajników w USG.( koraliki pęcherzyków, brak pęcherzyka wiodącego)
1. Podwyższony stosunek LH/FSH bez innych objawów PCOS nie ma znaczenia klinicznego.
2. Leki antykoncepcyjne obniżają poziom FSH, ale nie ma to wpływu na płodność.
3. Wraz ze wzrostem poziomu FSH maleje prawdopodobieństwo zajścia w ciążę nawet jeśli uda się wywołać owulację tzn. odsetek uzyskanych ciąż na jeden owulacyjny cykl jest znacznie niższy od średniej.
4. Kobiety z wyczerpaną rezerwą jajnikową rzadko zachodzą w ciążę, a jeśli już to najczęściej ma to miejsce podczas stosowania preparatów hormonalnej terapii zastępczej. Podejrzewa się, że estrogeny uwrażliwiają receptory FSH w jajnikach. Ale choć ten mechanizm nie jest jeszcze do końca poznany to podejmuje się próby zastosowania estrogenów w protokołach stymulacji owulacji u kobiet z wysokim FSH.
5. Do badania rezerwy jajnikowej służy też test z cytrynianem klomifenu CLOSTILBEGYT. Bada się w nim podstawowe stężenie FSH i estradiolu w 3dc, potem podaje 100 mg cytrynianu klomifenu w 5-9 dc i powtarza badanie FSH w 10dc. Oba wyniki FSH powinny mieścić się w normie.
6. Zaburzenia produkcji gonadotropin związane z dietą lub ćwiczeniami mają tendencję do samoistnego powrotu do normy w ciągu roku od uzyskania właściwej wagi lub złagodzenia intensywności ćwiczeń. W rzadkich przypadkach prowadzą one jednak do trwałych zaburzeń rozrodczości.

*PROGESTERON [należy badać 7 dni po owulacji (20-22 dzień cyklu w przypadku cyklu 27-28 dniowego)]*

Progesteron jest produkowany przez powstałe z pęcherzyka jajnikowego ciałko żółte, przez łożysko w ciąży oraz w śladowych ilościach przez nadnercza. Odpowiada za właściwe przygotowanie śluzówki na przyjęcie zarodka, utrzymuje ciążę, a spadek jego stężenia przy odpowiednio przygotowanym endometrium wywołuje miesiączkę. Stężenie progesteronu w pierwszej fazie cyklu jest bardzo niskie. Nieznaczny wzrost obserwuje się na ok. półtora doby przed owulacją. Potem ilość progesteronu produkowanego przez powstające ciałko żółte wzrasta osiągając szczyt w 7, 8 dniu po owulacji. Jeśli nie doszło do ciąży ciałko żółte zanika, w innym przypadku jego czynność zostaje podtrzymana przez rosnące stężenia gonadotropiny kosmówkowej. Wraz z wiekiem ciąży następuje stopniowe przejęcie produkcji progesteronu przez łożysko. Między 8 a 10 tygodniem ciąży ciałko żółte zanika, a łożysko staje się jedynym źródłem progesteronu w organizmie. Badanie progesteronu wykonuje się w celu oceny funkcji ciałka żółtego i (czasami) monitorowania wczesnej ciąży.

NORMY!
Hormon Dzień cyklu Norma Co oznacza
Progesteron 7-8 dni po owulacji >= 15 ng/ml Prawidłowa czynność ciałka żółtego
II faza cyklu <= 3ng/ml Brak owulacji
Przelicznik : 1 ng/ml = 3,18 nmol/l.

UWAGA!
1. Oprócz podstawowych funkcji, progesteron pełni także inne ważne role – działa rozkurczowo oraz wysokie stężenia progesteronu hamują reakcję immunologiczną skierowaną przeciwko zarodkowi na wczesnych etapach ciąży.
2.Wykrywane w badaniu laboratoryjnym stężenia progesteronu ulegają podwyższeniu jeśli kobieta używa doustnie leki na bazie naturalnego progesteronu (czasem bada się poziom progesteronu właśnie w celu określenia czy dawka leku została odpowiednio dobrana). Laboratoryjne zestawy nie wykrywają natomiast sztucznego progesteronu np. zawartego w Duphastonie, pomimo, że w organizmie działa on identycznie. Stosowanie środków działających miejscowo np. żeli czy globulek dopochwowych z progesteronem podnosi jego poziom ogólny w stopniu mniejszym niżby to wynikało z zastosowanej dawki (stężenie miejscowe jest wyższe niż we krwi).
3. Nie ma takiego stężenia progesteronu, które wskazywałoby na ciążę przed terminem miesiączki.
4. Progesteron wzrasta stopniowo w ciąży. Średnio w terminie miesiączki osiąga stężenie 20 ng/ml wzrastając do 40 ng/ml w końcu pierwszego trymestru. Wyższy progesteron zazwyczaj wiąże się z większym bezpieczeństwem ciąży, ale nie ma takich stężeń na podstawie których można by wyrokować co do jej dalszego przebiegu. Zdarza się, że nawet przy bardzo niskich stężeniach progesteronu ciąża rozwija się zupełnie prawidłowo.
5. Stężenia progesteronu w ciąży mnogiej są wyższe niż w pojedynczej.
6. Prawidłowa długość drogiej fazy cyklu wynosi przynajmniej 12 dni. Krótsza sugeruje niewydolność fazy lutealnej.
7. Każda z NAS ma stałą dla siebie długość II fazy.

WAŻNE!
W celu potwierdzenia występowania owulacji, upierajcie się na wykonanie monitoringu cyklu [kilka USG dopochwowych co 2-3 dni]. Tylko w ten sposób można mieć 99% pewności, że wyniki wykonanych badań hormonalnych są odzwierciedleniem tego, co dzieje się w środku!

*ESTRADIOL [należy badać w 3 dc, dwie doby przed owulacją oraz 6-8 dni po owulacji]*

Estradiol (E2) jest produkowany przez dojrzewające pęcherzyki Graffa. Jego poziom zmienia się istotnie w ciągu cyklu. Badanie stężenia estradiolu wykonuje się w 3dc (razem z FSH) w celu oszacowania rezerwy jajnikowej, w późnej fazie pęcherzykowej (na kilka dni przed spodziewaną owulacją) w celu oceny dynamiki dojrzewania pęcherzyków oraz po owulacji w celu oceny czynności ciałka żółtego. W monitorowaniu owulacji (szczególnie w cyklach stymulowanych gonadotropinami) powtarzanie badania estradiolu w połączeniu z USG umożliwia ocenę rozwoju pęcherzyków a także określenie optymalnego momentu do podania leków zawierających gonadotropinę kosmówkową (hcg) w celu wywołania pęknięcia pęcherzyka (pęcherzyków).

NORMA!
Hormon Dzień cyklu Poziom Co oznacza
E2 3dc = 200 pg/ml Norma na jeden dojrzały pęcherzyk
6-8 dzień po owulacji >=100 pg/ml Ciałko żółte oprócz progesteronu produkuje również estradiol
Przelicznik: 1 pg/ml = 3,67 nmol/l.

UWAGA!
1. W przypadku, gdy pęcherzyk(i) nie produkuje(ą) dostatecznej ilości E2 pomimo tego, że osiągnęły już odpowiednią wielkość (zazwyczaj przyjmuje się, że są to pęcherzyki o średnicy przynajmniej 17, 18 mm) można opóźnić podanie leków wywołujących jego (ich) pęknięcie.
2. Bezpośrednio przed owulacją poziom estradiolu spada.
3. W cyklach stymulowanych gonadotropinami (najczęściej do zabiegów IVF) stężenie E2 ] 2 000 pg/ml sygnalizuje zagrożenie zespołem hiperstymulacji jajników.
4. Estradiol jest wytwarzany przez wszystkie pęcherzyki jajnikowe (również te mniejsze) i o ile samo jego stężenie daje pewną informację o cyklu, to bez badania USG nie można na jego podstawie ustalić czy owulacja nastąpiła lub nastąpi.

*PROLAKTYNA [ należy badać wraz z E2, w celu sprawdzenia czy zakłóca I fazę cyklu, lub/i wraz z PROGESTERONEM w celu sprawdzenia czy zakłóca II fazę cyklu]*

Prolaktyna jest hormonem przysadki. Jej podwyższone stężenie obniża poziom gonadotropin (zwłaszcza LH), zaburza mechanizm owulacji i prowadzi do niewydolności fazy lutealnej. Jej poziom jest względnie stały w cyklu miesiączkowym, lecz ulega zmianom w dobowym i jest wyższy nocą w porze snu. Stężenie prolaktyny podnosi się podczas stresu, w czasie urazu, po posiłku oraz w ciąży. W celu uzyskania jak najbardziej rzetelnych wyników prolaktynę należy oznaczać na czczo lub przynajmniej 3 godziny po posiłku i po kilkuminutowym odpoczynku.

NORMA!
Hormon Poziom Co oznacza
PRL 3-15 ng/ml wynik idealny
15-20 ng/ml wynik dobry (leczenie tylko w wąsko wybranych przypadkach)
20-25 ng/ml łagodna hiperprolaktynemia
> 25 ng/ml hiperprolaktynemia
Przelicznik: 1 ng/ml = 20 mIU/l

UWAGA!
1. Hiperprolaktynemia jest czasem związana z niedoczynnością tarczycy. Przed leczeniem warto tą przyczynę wykluczyć.
2. Leczenie łagodnej hiperprolaktynemii daje dobre wyniki przy leczeniu zaburzeń fazy lutealnej lub jeśli towarzyszy jej PCOS.
3. Nadmiar prolaktyny może utrudniać pęknięcie pęcherzyka. Może też okazać się, iż podwyższone wartości PRL nie wpływają na zaistnienie owulacji [monitoring cyklu] – warto w tedy wykonać badanie TSH i FT4, gdyż problem z tarczycą wpływa na podwyższenie wartości PRL!
4. W cyklach bezowulacyjnych można rozważyć dołączenie do leków indukujących owulację leków obniżających stężenie prolaktyny nawet u osób z prawidłowymi wynikami. W wybranych przypadkach takie postępowanie poprawia skuteczność terapii (tzn. ułatwia zajście w ciążę).
5. Estrogeny oraz środki antykoncepcyjne podnoszą poziom prolaktyny.
Hiperprolaktynemia ma charakter czynnościowy lub organiczny (gruczolak). Teoretycznie do odróżnienia tych przypadków może służyć test z metoklopramidem. W teście tym bada się poziom prolaktyny, potem podaje się doustnie 100 mg metoklopramidu i ponownie ocenia stężenie prolaktyny.
W warunkach prawidłowych po 60 minutach obserwuje się mniej niż pięciokrotne zwiększenie stężenia prolaktyny. W przypadku podejrzenia o obecność gruczolaka badaniem rozstrzygającym jest tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny.
Więcej na temat prolaktyny:
[Zobacz stronę]

*TESTOSTERON WOLNY*
*TESTOSTERON CAŁKOWITY *
*DHEA-S* (czyli siarczan – dehydroepianadrostenionu)

*TESTOSTERON*
Androgen o najsilniejszym działaniu biologicznym. Powstaje głównie z androstendionu (ok. 60 %). Reszta jest produkowana bezpośrednio przez jajniki i nadnercza (po 20 %). Do słabszych androgenów należą androstendion produkowany po połowie przez jajniki i nadnercza, dehydroepiandrosteron (DHEA) oraz jego siarczan (DHEAS) produkowane prawie wyłącznie przez nadnercza.
Poziom androgenów jest względnie stały w cyklu za wyjątkiem okresu około owulacyjnego, kiedy ich stężenia wzrastają. Mamy w związku z tym dość dużą dowolność jeśli chodzi o wybór dnia cyklu odpowiedniego do badania.
Badanie testosteronu jest badaniem podstawowym. Dalsze oznaczanie poziomu androgenów jest wskazane w przypadku hirsutyzmu (występowania owłosienia w nietypowych dla kobiet miejscach), podejrzenia o PCOS lub poszukiwania przyczyn nadmiaru testosteronu w organizmie.

NORMA!
Hormon Norma 1 Norma 2 Przelicznik
testosteron 15-84 ng/dl 0,4-3,0 nmol/l 1 ng/dl = 3,47 nmol/l
androstendion 0,7-3,1 ng/ml 2,5-10 nmol/l 1 ng/dl = 3,49 nmol/l
DHEAS 40-390 ug/dl 1 ng/ml = 2,7 umol/ml
17-OHP 0,2-1 ng/ml 0,6-3 nmol/l 1 ng/ml = 3 nmol/l
SHGB 18-114 nmol/l

UWAGA!
1.Umiarkowanie podwyższony poziom testosteronu może występować u kobiet otyłych. Redukcja wagi w takim przypadku prowadzi do normalizacji jego poziomu.
2.Wysokie stężenia prolaktyny podwyższają stężenia nadnerczowych androgenów.

*Monitoring USG dopochwowe* – obserwacja owulacji oraz endometrium

*Hormony tarczycowe z krwi* – odpowiadają za pracę tarczycy, niedoczynność często bywa problemem w zajściu w ciążę, a nadczynność może powodować straty ciąży.

NORMA!

Hormon Norma 1 Norma 2 Przelicznik
TSH 0,4 – 4,0 mIU/l
fT4 11-23 pmol/l 0,8-1,8 ng/dl 1 ng/dl = 12,8 pmol/l
fT3 2,25-6 pmol/l 1,5-4,1 pg/ml 1 pg/ml = 1,53 pmol/l
T4 54-150 nmol/l 4,2-11,6 ug/dl 1 ug/dl = 12,8 nmol/l
T3 1,3-2,9 nmol/l 85-190 ng/dl 1 ng/dl =0,015 nmol/l

Uproszczona interpretacja – poniższe zestawienie ma charakter czysto informacyjny, endokrynolog jest specjalistą i tylko on może w pewny sposób zinterpretować wartości hormonów z Twoich wyników!
TSH fT4 Co oznacza:
Spadek Wzrost Nadczynność tarczycy
Spadek Bez zmian Subkliniczna nadczynność tarczycy lub wczesna ciąża
Spadek Spadek Dysfunkcja przysadki lub podwzgórza
Wzrost Spadek Niedoczynność tarczycy
Wzrost Bez zmian Subkliniczna niedoczynność? uważna obserwacja w ciąży!
Bez zmian Spadek Jeśli dodatkowo T3 jest podwyższone lub w normie może to oznaczać niedobór jodu

WAŻNE!
1. Jeśli w rodzinie znane są przypadki chorób tarczycy, sprawdź stan swojej zanim rozpoczniesz starania.
2. Dobry endokrynolog to podstawa, połączenie ginekolog – endokrynolog to luksus 🙂
3. Najważniejszym hormonem jest FT4, gdyż to jego poziom jest istotny dla starań i ciąży.
4. Podwyższone przeciwciała anty TPO i/lub anty TG świadczą o tym, iż z tarczycą dzieje się coś złego. Należy rozpocząć kontrolę tarczycy, gdyż istnieje ryzyko, iż rozwinie się niedoczynność lub nadczynność.
5. W praktyce, często pacjentka z podwyższonym poziomem przeciwciał anty TPO przyjmuje Encorton (lub lek o podobnym działaniu) w celu osłabienia wpływu przeciwciał na komórkę jajową i plemnik [leki utrudniają oblepianie jajeczka i plemniczka przez przeciwciała], nie ma jednak dowodu na skuteczność działania – i co ważne – mając przeciwciała wcale nie trzeba mieć w ogóle problemów z poczęciem!
Więcej o tarczycy tu:
[Zobacz stronę]
[Zobacz stronę]

*Cytologia, posiew z szyjki macicy oraz biocenoza pochwy (czystość pochwy)*
Warto poczytać:
[Zobacz stronę]
[Zobacz stronę]

*Badanie nasienia partnera + HOS – test (czyli żywotność plemników)*
1. Bardzo ważne jest, aby badanie było jak najbardziej dokładne, czyli wykonane w laboratorium określającym jak najwięcej poniżej zamieszczonych parametrów oraz po 3-5 dniach abstynencji.
2. Normy danego laboratorium mogą się różnić od niżej podanych, interpretacją wyników powinien zająć się androlog!
3. Jeden kiepski wynik z badania nasienia nie musi oznaczać problemów, w końcu każdy może mieć gorszy dzień, czy kiepską formę! Dlatego warto powtórzyć badanie choćby po kolejnych dniach abstynencji!
4. Warto spróbować poprawić płodność partnera: prawidłowa dieta [owoce, warzywa, ryby, seler i pietruszka przede wszystkim], witaminki [np. Androvit, kwas foliowy], ruch [basen, spacery, unikać sauny oraz jazdy na rowerze, ciasnej bielizny, gorących kąpieli, używek].
5. Czas powstawania i osiągnięcia dojrzałości nowych plemników trwa około 90 dni (spermatogeneza), dlatego kuracja powinna trwać minimum 3 m-ce, dopiero po tym czasie powtórny wynik mówi nam jaki jest efekt leczenia etc.
6.Zachęcam do wykonania badania pod kątem występowania chlamydii: [Zobacz stronę]

objętość >2 ml – duże spożywanie płynów może poprawić (ale nie musi) objętości
lepkość 25%
klasy A i B>50%
czas upłynnienia – do 30 min.
aglutynacja <10%
postacie patologiczne <70 %
komórki spermatogenezy <2%
leukocyty: 0-2 w/w
pH 7,4-8,0 (zaraz po oddaniu może być do 8,5)
komórki okrągłe 70%
HOS >60%
W przypadku zwiększonego pH i/lub występowania zbyt dużej ilości leukocytów – warto wykonać posiew nasienia, gdyż stan zapalny upośledza plemniki i cały wynik nasienia!
Słowniczek:
normozoospermia – gratulacje!
oligozoospermia – obniżona liczba plemników w ejakulacie (< 20 mln/ml)
asthenozoospermia – nieprawidłowa ruchliwość plemników (< 50% plemników wykazuje ruch postępowy lub <25% ruch liniowy)
teratozoospermia – nieprawidłowa budowa plemników (< 30% z nich ma nieprawidłowo zbudowaną główkę)
oligoasthenoteratozoospermia – połączenie trzech powyższych zaburzeń
azoospermia – brak plemników w ejakulacie
aspermia – brak ejakulatu

Normy nasienia i diagnostyka:
[Zobacz stronę]

*Posiew nasienia* – bakterie są często powodem poronień!

*Test PCT postkoitalny* (tuż przed owulacją na 6-12 godzin po stosunku, aby sprawdzić, czy śluz jest przyjazny plemnikom), powinien wykazać obecność 5 lub więcej aktywnie poruszających się plemników w śluzie szyjkowym, pobranym na poziomie ujścia wewnętrznego szyjki.
*Histerosalpingografia (HSG) lub HYCOSE* czyli badanie drożności jajowodów oraz prawidłowości macicy.
*IGF1-BP* czyli insulino odporność [norma <20ng/ml (z krwi)
Insulinooporność to stan w którym zmniejszona jest wrażliwość tkanek na insulinę. Prowadzi to do zwiększonego wydzielania insuliny, a potem do zaburzonej tolerancji glukozy. Nadmierna ilość insuliny sprzyja nadprodukcji testosteronu i obniża SHGB powodując, że w organizmie działa więcej niekorzystnych hormonów. Jednym z badań które można w tym przypadku wykonać jest test obciążenia glukozą Badanie poziomu cukru wykonuje się na czczo, potem podaje 75g glukozy i powtarza badanie po godzinie.

NORMA
kiedy Glukoza insulina
na czczo < 110 mg/dl lub 6.1 mmol/l < 20 mIU/ml
po 1 godzinie < 180 mg/dl lub 10 mmol/l < 80 mIU/ml
po 2 godzinach < 140 mg/dl lub 8 mmol/l 25). Zostały na ten temat przeprowadzone rzetelne próby kliniczne potwierdzające, że takie postępowanie podwyższa nie tylko odsetek owulacji ale także procent osiągniętych ciąż.

Badanie szyjki i jej przemiany
[Zobacz stronę]
oraz przygotowane przez Bronię: [Zobacz stronę]
[Zobacz stronę]-

*Endoskopia* – laparoskopia, histeroskopia, czasami tuboskopia lub kolposkopia.
*Wykonanie testów immunologicznych* na obecność przeciwciał antyplemnikowych zarówno u kobiety, jak i u mężczyzny.

Badania związane z chorobami będącymi wielkim zagrożeniem w czasie ciąży:

Toksoplazmoza (poziom miana przeciwciał w klasie IgM i IgG) [Zobacz stronę]
Chlamydia trachomatis ( wymaz z pochwy) [Zobacz stronę]
Cytomegalia (poziom miana przeciwciał w klasie IgM i IgG [Zobacz stronę]
Prawie wszystkie ww. badania można zrobić na NFZ, lecz niezbędne jest skierowanie od lekarza współpracującego z ZOZ-em.

Więcej o :
Zespół policystycznych jajników – PCO [Zobacz stronę]
Niepłodność męska [Zobacz stronę]
Zioła wspomagające płodność [Zobacz stronę]
Kliniki Leczenia Niepłodności w Polsce [Zobacz stronę]
Kliniki Leczenia Niepłodności w Polsce z ankiet [Zobacz stronę]
Metody wspomaganego rozrodu [Zobacz stronę]
Inseminacja [Zobacz stronę]
Niepłodność kobieca – diagnostyka, leczenie [Zobacz stronę]
Niepłodność męska – diagnostyka, leczenie [Zobacz stronę]
Kontakt pacjenta z lekarzem [Zobacz stronę]
Ogromna kopalnia różnych informacji: [Zobacz stronę]

Immunologia
ANA – (przeciwciała przeciwjądrowe) – wynik pozytywny wskazuje na różne schorzenia autoimmunologiczne, ale również nawykowe poronienia. Do najważniejszych wzorów fluorescencji należą: homogenna – występuje w układowym toczniu trzewnym, reumatoidalnym zapaleniu stawów; ziarnista – mieszana choroba tkanki łącznej, sklerodermia, zespół Sjógrena, nawykowe poronienia o podłożu immunologicznym; centromerowa – ograniczona postać twardziny i jąderkowa – polimyositis, dermatomyositis.

ASA – (przeciwciała przeciwplemnikowe) – wśród 10-12% nie wyjaśnionych stanów bezpłodoności można stwierdzić przeciwciałą klasy IgG lub IgA, skierowane przeciwko plemnikom. Występują zarówno u mężczyzn jak i u kobiet. Materiałem do badań oprócz surowicy może być wydzielina szyjkowa i ejakulat (nasienie). Powodują bezpłodość u mężczyzn, ale również hamują ruch postępowy plemników w wyniku ich aglutynacji, hamują dojrzewanie plemników, zaburzają proces zagnieżdżenia zarodka w endometrium, prowadząc do poronień.

ACA – (przeciwciała antykardiolipidowe) – wysokie miano tych przeciwciał jest związane ze wzmożonym ryzykiem nawracających zakrzepów, nawykowych poronień, trombocytopenii u matki, wewnątrzmacicznego zahamowania wzrostu płodu, porodu przedwczesnego. Obecność tych przeciwciał stwierdza się także w toczniu rumieniowatym i innych chorobach tkanki łącznej.

ATA – (przeciwciała przeciwtarczycowe) – wykazano korelację między obecnością ATA a występowaniem nawracających, spontanicznych poronień oraz bezpłodości o nieznanej etiologii w porównaniu do kobiet zdrowych w wieku reprodukcyjnym. Przeciwciała ATA rzadko zaburzają czynność gruczołu tarczowego, natomiast mogą wpływać na wytwarzanie hormonów tarczyco-podobnych przez łożysko, co może prowadzić do utraty ciąży.

AOA – (przeciwciała przeciwjajnikowe) – mogą być skierowane przeciwko: ooplazmie, osłonce przejrzystej, komórkom tekalnym, komórkom ciałka żółtego. Ich działanie polega na uszkodzeniu tkanki jajnika; przyczyniają się do redukcji wydzielania hormonów płciowych; zaburzają proces owulacji, powodują zaburzenia płodności. Występują one m.in. w: pierwotnej niwydolności jajników, u pacjentek, które kilkakrotnie poddawały się sztucznemu zapłodnieniu, u kobiet o niewyjaśnionej etiologii niepłodości.

APA – (przeciwciała przeciwko łożysku) – skierowane przeciwko strukturom łożyska. Pojawiają się u kobiet z nawykowymi poronieniami.

ALA – (przeciwciała przeciwko komórkom Leydiga) – przeciwciała przeciwko komórkom Leydiga występującym w jądrze. Ich obecnosć może prowadzić do zaburzeń płodności u mężczyzn.

LCT – (przeciwciała limfocytotoksyczne) – przeciwciała skierowane przeciw alloantygenom partnera zlokalizowanym głównie na jego limfocytach. Może służyć jako test monitorujący powstawanie przeciwciał blokujących u partnerki po alloimunizacji limfocytami partnera. Ich brak (przeciwciał blokujących) lub niedobór jest jednym z zasadniczych mechanizmów alloimmnologicznych prowadzących do poronień nawykowych.

Ocena równowagi Th1/Th2 – test CBA – test pozwala na ocenę wytwarzania cytokin o profilu Th2 (IL-10, IL-4, IL-5), które działają promująco na wzrost i rozwój łożyska, powodzenie zabiegu in vitro, a hamująco na limfocyty Th1 (IFN-gamma, TNF-alfa, IL-2) odpowiedziałne za odpowiedź immunologiczną niekorzystną dla rozwoju płodu.

Test Friberga przeciwciała przeciwplemnikowe w surowicy krwi
MAR-TEST przeciwciała przeciwplemnikowe w nasieniu.
Przeciwciała antykardiolipinowe wykluczenie zespołu antyfosfolipidowego
Test MLR na hamowanie, wykazuje hamujący wpływ surowicy pacjentki na odpowiedź proliferacyjną jej limfocytów stymulowanych antygenami męża
Test CBA test badający poziom cytokin (złych) które są toksyczne dla rozwijającego zarodka, ale także dla plemników
Normy bHCG dla kobiet ciężarnych [Zobacz stronę]

To nie koniec Vademecum, informacji będzie jeszcze sporo, proszę jednak nie pisać w tym wątku! Wszelkie uwagi, prośby o uzupełnienie proszę kierować tu: [Zobacz stronę] 🙂

Znasz odpowiedź na pytanie:

Dodaj komentarz

Mozarella w ciąży

Dzisiaj naszła mnie ochota na mozarellę. I tu mam wątpliwości – czy w ciąży można jeść mozzarellę?? Na opakowaniu nie ma ani słowa na temat pasteryzacji.

Czytaj dalej →

Ile kosztuje żłobek?

Dziewczyny! Ile płacicie miesięcznie za żłobek? Ponoć ma być dofinansowany z gminy, a nam przyszło zapłacić 292 zł bodajże. Nie wiem tylko czy to z rytmiką i innymi. Czy tylko...

Czytaj dalej →

Dziewczyny po cc – dreny

Dziewczyny, czy któraś z Was miała zakładany dren w czasie cesarki? Zazwyczaj dreny zdejmują na drugi dzień i ma on na celu oczyszczenie rany. Proszę dajcie znać, jeśli któraś miała...

Czytaj dalej →

Meskie imie miedzynarodowe.

Kochane mamuśki lub oczekujące. Poszukuję imienia dla chłopca zdecydowanie męskiego. Sama zastanawiam się nad Wiktorem albo Stefanem, ale mój mąż jest jeszcze niezdecydowany. Może coś poradzicie? Dodam, ze musi to...

Czytaj dalej →

Wielotorbielowatość nerek

W 28 tygodniu ciąży zdiagnozowano u mojej córeczki wielotorbielowatość nerek – zespół Pottera II. Mój ginekolog skierował mnie do szpitala. W białostockim szpitalu po usg powiedziano mi, że muszę jechać...

Czytaj dalej →

Ruchome kolano

Zgłaszam się do was z zapytaniem o tytułowe ruchome kolano. Brzmi groźnie i tak też wygląda. dzieciak ma 11 miesięcy i czasami jego kolano wyskakuje z orbity wygląda to troche...

Czytaj dalej →
Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo
Enable registration in settings - general