Umowa na czas określony – ciąża

Moja siostra od stycznia ma umowe na czas okreslony – 6 miesiecy.
Jest w ciazy, minal Jej 12 tydzien, a pracodawca jeszcze o tym nie wie.
I teraz moje (Jej) pytanie – czy moze zostac zwolniona, jesli pracodawca dowie sie o ciazy np. jutro? Dodam, ze umowa jest zawarta bez okresu wypowiedzenia.
Moim zdaniem nie, ale siostra sie boi bo szefowa jest delikatnie mowiac niezbyt przyjemna

8 odpowiedzi na pytanie: Umowa na czas określony – ciąża

agnieszka-88 Dodane ponad rok temu,

Z tego co się orientuję to ma obowiązek przedłużyć ową umowę do dnia porodu. Potem goodbye… Z zusu oczywiście potem dostaje zasiłek macierzyński itd,ale ani wychowawcze itp jej nie przysługują. Miałam tak samo i mi umowę przedłużono do dnia porodu:)

lilavati Dodane ponad rok temu,

Umowa kończy się po 3 miesiącu ciąży? Jeśli tak zostanie przedłużona do dnia porodu, siostrze będzie też przysługiwał zasiłek macierzyński.
[quote]Art. 177. KODEKSU PRACY:
§1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.
§2. Przepisu § 1 nie stosuje się do pracownicy w okresie próbnym, nie przekraczającym jednego miesiąca.
§3. Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.
§31. Przepisu § 3 nie stosuje się do umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
§4. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. W razie niemożności zapewnienia w tym okresie innego zatrudnienia, pracownicy przysługują świadczenia określone w odrębnych przepisach. Okres pobierania tych świadczeń wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
§ 5. Przepisy § 1, 2 i 4 stosuje się odpowiednio także do pracownika-ojca wychowującego dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego.

Art. 30. ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
1. Zasiłek macierzyński przysługuje również w razie urodzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to ustało w okresie ciąży:
1) wskutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,
2) z naruszeniem przepisów prawa, stwierdzonym prawomocnym orzeczeniem sądu.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zasiłek macierzyński przysługuje za okres odpowiadający części urlopu macierzyńskiego, która przypada po porodzie.
3. Ubezpieczonej będącej pracownicą, z którą rozwiązano stosunek pracy w okresie ciąży z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy i której nie zapewniono innego zatrudnienia, przysługuje do dnia porodu zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.
4. Ubezpieczonej będącej pracownicą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, z którą umowa o pracę na podstawie art. 177 § 3 Kodeksu pracy została przedłużona do dnia porodu – przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia.

[/quote]

klucha Dodane ponad rok temu,

Czy można zwolnić z pracy kobietę w ciąży?
Jesteś w ciąży i zastanawiasz się, czy pracodawca może dać Ci wypowiedzenie? Jeśli masz podpisaną umowę o pracę na czas nieokreślony jesteś bezpieczna. Jeśli jest to umowa terminowa sprawa nieco się komplikuje.

Zgodnie z artykułem 177 §1 Kodeksu Pracy przyszła mama znajduje się pod szczególną ochroną już od chwili zajścia w ciążę. Poza pewnymi wyjątkami pracodawca nie może wypowiedzieć Ci umowy o pracę. Gdy zostaniesz zwolniona w pierwszych dniach ciąży masz prawo po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego zażądać, aby przywrócono Cię do wykonywania wcześniejszych obowiązków. Jeśli szef tego nie zrobi zgłoś sprawę do Sądu Pracy. Przecież to Twoje prawo.

Umowa na czas określony
Jeżeli masz podpisaną umowę na czas określony, a jej ważność wygasa po trzecim miesiącu ciąży pracodawca musi ją przedłużyć do momentu porodu. Taka umowa obowiązuje wówczas do dnia przyjścia na świat dziecka, a Ty niestety nie masz prawa ani do urlopu macierzyńskiego, ani wychowawczego, a jedynie do zasiłku macierzyńskiego. Tak samo sytuacja wygląda, gdy jesteś zatrudniona na okres próbny dłuższy niż miesiąc. Pracodawca nie ma prawa zwolnić Cię, aż do momentu wygaśnięcia przedłużonej umowy, czyli do dnia porodu.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zostałaś zatrudniona na czas określony w zastępstwie za innego pracownika lub jesteś pracownikiem tymczasowym zatrudnionym przez agencję pracy tymczasowej. W obu przypadkach umowa nie zostaje przedłużona i wygasa z upływem terminu na jaki została podpisana.

Dyscyplinarka
Pracodawca może zwolnić Cię dyscyplinarnie za rażące naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych lub popełnienie w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnienie na danym stanowisku.
Jeśli jesteś reprezentowana przez związki zawodowe działające w Twoim miejscu pracy to pracodawca musi uzyskać od nich zgodę na zastosowanie dyscyplinarki.
Natomiast jeśli związków nie ma, może Cię zwolnić bez pytania kogokolwiek o zdanie.

Upadłość firmy
Jeśli ogłoszono upadłość lub likwidacjęzakładu pracy zgodnie z artykułem 177§ 4 Kodeksu Pracy bez względu na etap ciąży pracodawca może wypowiedzieć Ci umowę. Jeśli jesteś reprezentowana przez związki zawodowe pracodawca musi ustalić z nimi datę rozwiązania z Tobą umowy o pracę. Dodatkowo w okresie do chwili ustania zatrudnienia pracodawca ma obowiązek zagwarantowania Ci możliwości wykonywania pracy na tym samym lub podobnym stanowisku. Gdy jest to niemożliwe zgodnie z artykułem 30 ustęp 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego do dnia porodu przysługuje Ci zasiłek macierzyński. Ponadto czas w którym pobierasz ten zasiłek wlicza się do stażu pracy.

[Zobacz stronę]

kiara Dodane ponad rok temu,

Umowa konczy sie po 3 miesiacu, bo jest podpisania do konca czerwca.
Kodeks pracy przeczytalam i zanoslam siostrze zeby sie z nim zapoznala.
Jednak Ona nadal sie boi, chociaz wg, mnie i kodeksu jest chroniona.

klucha Dodane ponad rok temu,

nie ma sie czego bać
a jak szefowa w kulki poleci
zaświadczenie od ginka i do sądu pracy
będzie musiała przywrócić ją na listę płac 🙂

vievioorka Dodane ponad rok temu,

Zamieszczone przez Klucha:nie ma sie czego bać
a jak szefowa w kulki poleci
zaświadczenie od ginka i do sądu pracy
będzie musiała przywrócić ją na listę płac 🙂

a jak sytuacja w pracy mało sympatyczna będzie to siostrzyczka na L4 nich idzie i wredna szefowa niech się wypcha 😉

kroolik Dodane ponad rok temu,

Zamieszczone przez kiara:Umowa konczy sie po 3 miesiacu, bo jest podpisania do konca czerwca.
Kodeks pracy przeczytalam i zanoslam siostrze zeby sie z nim zapoznala.
Jednak Ona nadal sie boi, chociaz wg, mnie i kodeksu jest chroniona.

pracodawca musi przedłużyć jej umowę do przynajmniej czasu porodu.
Miałam pierwsza ciąże, będąc na umowie na czas określony i przedłużono mi. Chroni nas kodeks pracy.

efcia2004 Dodane ponad rok temu,

Zamieszczone przez kiara:Umowa konczy sie po 3 miesiacu, bo jest podpisania do konca czerwca.
Kodeks pracy przeczytalam i zanoslam siostrze zeby sie z nim zapoznala.
Jednak Ona nadal sie boi, chociaz wg, mnie i kodeksu jest chroniona.

byłam w takiej samej sytuacji. Udało nam się “na styk” – skończyłam 3 miesiąc ciązy zanim skończyła mi się umowa, przedłużyli mi do dnia porodu.
Szefa oświeciłam będąc jakoś w 11 tc i mimo że też się bałam – w sumie sama nie wiem czego. Co ciekawe atmosfera w naszym dziale mocno złagodniała od tamtej pory Mimo wszystko zwiałam szybko na L4 z róznych przyczyn.

Znasz odpowiedź na pytanie: Umowa na czas określony – ciąża

Dodaj komentarz

Noworodek, niemowlę
rumianek!!! można podać??
czy przy zaparciach można przygotowac 4,5 miesiecznemu dziecku herbatke z rumianku, ale nie taka hippa gdzie sama glukoza i tylko 6 % ekstraktu, tylko prawdziwy rumianek! można czy nie??? dawał
Czytaj dalej
Tematy, których nie znalazłam w forum
Makro
Robicie zakupy w Makro? Powiedzcie,czy to ze mną jest coś nie tak,czy z tą hurtownią. Strasznie mnie denerwuje ta firma po pierwsze-kosmiczne ceny nie różniące się od cen detalicznych w hipermarketach,a w Biedronce
Czytaj dalej