Becikowe!!! Wszystko o dodatkach na dziecko

Już w najbliższych miesiącach urodzisz swoje maleństwo? Zastanawiasz się, jakie świadczenia Ci przysługują i jak się o nie postarać? Tutaj dowiesz się wszystkiego, co musisz wiedzieć na ten temat.

Becikowe

Ile?
– jednorazowa zapomoga wynosi 1000 zł

Dla kogo?
Becikowe przysługuje:
– matce
– ojcu
– opiekunowi prawnemu dziecka
– becikowe jest przyznawane niezależnie od dochodów

Gdzie?
– pisemny wniosek o to świadczenie należy złożyć w urzędzie miasta/gminy odpowiednim do miejsca zamieszkania lub w ośrodku pomocy społecznej (w miejscu, gdzie wypłacane są świadczenia społeczne)

Kiedy?
– w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka

Jak?
– jednolity formularz wniosku może być ustalony przez instytucję, w której go składamy, jednak przeważnie wystarczające jest zwykłe pisemne podanie o przyznanie jednorazowej zapomogi; do pisemnego wniosku powinny być dołączone następujące dokumenty:

1. dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka;

2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający datę urodzenia dziecka;

3. pisemne oświadczenie, że na dziecko nie została już pobrana jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (np. przez drugiego z rodziców).

A poza tym:
– Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż świadczenia rodzinne są wolne od podatku dochodowego.

– W przypadku niektórych rodzin otrzymanie jednorazowego dodatku z tytułu urodzenia dziecka mogło doprowadzić do utraty dodatku mieszkaniowego, bo becikowe wliczane było do dochodu rodziny, a od wysokości tego dochodu zależy przyznanie dodatku mieszkaniowego. Becikowe nie będzie wliczane do dochodu rodziny, nie spowoduje więc utraty dodatku mieszkaniowego.

– Becikowe dla uboższych rodzin nie będzie także wliczane do ich dochodu, gdy będą starać się o okresowe zawieszenie spłat kredytu mieszkaniowego.

Dodatek do zasiłku rodzinnego

Ile?
– od 1 stycznia 2006 r. dwukrotnie wzrosła wysokość dodatku z tytułu urodzenia dziecka; do dnia 31 grudnia 2005 r. dodatek ten wypłacany był w wysokości 500 zł, teraz wynosi 1000 zł
– w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko, zatem rodzina z bliźniakami otrzyma dwa dodatki – na każde z dzieci po 1000 zł

Dla kogo?
– dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje tym rodzinom, które miały prawo do zasiłku rodzinnego; rodzina jest uprawniona do zasiłku rodzinnego, kiedy jej dochód netto nie przekracza kwoty 504 zł miesięcznie na osobę w rodzinie albo 583 zł miesięcznie na osobę w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym
Przyznawany jest:
– matce
– ojcu
– opiekunowi prawnemu dziecka
– opiekunowi faktycznemu dziecka do ukończenia przez nie pierwszego roku życia (ustawa o świadczeniach rodzinnych podaje następującą definicję opiekuna faktycznego: jest to osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu rodzinnego z wnioskiem o przysposobienie tego dziecka)

Gdzie?
– wniosek o świadczenia rodzinne składamy w urzędzie gminy lub w upoważnionym do realizacji świadczeń rodzinnych ośrodku pomocy społecznej
– u pracodawcy, jeśli w dniu 31 lipca 2005 r. zatrudniał on co najmniej 20 pracowników

Kiedy?
– wniosek o ustalenie uprawnienia do omawianego dodatku należy złożyć najpóźniej do dnia, w którym dziecko skończy pierwszy rok życia

Jak?
– należy być uprawnionym do zasiłku rodzinnego; do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć:

1. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny;

2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka;

3. orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;

4. zaświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny.

Wsparcie z gminy

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych stworzyła samorządom możliwość wypłacania dodatkowego wsparcia z tytułu urodzenia dziecka. Zasady i wysokość tej pomocy określają same gminy w uchwałach, a pomoc jest wypłacana z budżetu gminy. Może więc zdarzyć się tak, że nie wszystkie samorządy w Polsce zdecydują się na podjęcie stosownych uchwał. O szczegóły należy pytać w miejscu wypłacania świadczeń rodzinnych – będzie to urząd gminy/miasta lub ośrodek pomocy społecznej.

Wiec Teraz Serca Mam Dwa (20 tc)

1 odpowiedzi na pytanie: Becikowe!!! Wszystko o dodatkach na dziecko

olinja Dodane ponad rok temu,

Re: Becikowe!!! Wszystko o dodatkach na dziecko

Podlinkowałam Twój watek [Zobacz stronę] do Ważnych Linków.
Moze komus przydadzą sie te informacje.
Dzięki,

Jonatan

Znasz odpowiedź na pytanie: Becikowe!!! Wszystko o dodatkach na dziecko

Dodaj komentarz

Noworodek, niemowlę
W czym prać 1,5 rocznemu alergikowi
Na razie u nas króluje Lovela i Jelp. Ale po tych 2 proszkach ubrania są może tylko ciut odświeżone. Nigdy nie doprane. Chodzi w szaro-burych szmatach... Mam już tego dość.
Czytaj dalej
ORGANIZACYJNE
jak wycentrować zdjęcia?
jak Wy to robicie,że zdjęcia sa wycentrowane??? głowię się i głowię już od paru miesięcy :) [img]https://szipszop.pl/tickers/18915.gif[/img] [img]https://www.szipszop.pl/tickers/14234.gif[/img]
Czytaj dalej